แก้ไขคอลเล็กชัน

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2019...

คุณจะสร้างหรือโพสต์ในแวดวงไม่ได้อีกต่อไป แต่คุณยังคงแก้ไขและลบแวดวงได้

นอกจากนี้คอลเล็กชันยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อีกด้วย

 • คุณจะสร้างหรือติดตามคอลเล็กชันไม่ได้อีกต่อไป

 • คุณสร้างโพสต์ในคอลเล็กชันที่จำกัดโดเมนได้จากภายในคอลเล็กชันนั้นๆ เท่านั้น

 • Google+ ไม่แนะนำให้ใช้คอลเล็กชันอีกต่อไป

อย่างไรก็ตามคุณยังคงแก้ไข เลิกติดตาม และลบคอลเล็กชันได้

 

จัดระเบียบโพสต์และแชร์โพสต์กับผู้อื่นโดยใช้คอลเล็กชัน

แชร์โพสต์ในคอลเล็กชัน

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. เลือกคอลเล็กชัน
 3. แตะเขียน เขียน ที่ด้านขวาล่าง
 4. สร้างโพสต์
 5. แตะโพสต์

ตรึงโพสต์ในคอลเล็กชัน

คุณตรึงโพสต์ในคอลเล็กชันเพื่อให้โพสต์นั้นแสดงที่ด้านบนสุดของหน้าคอลเล็กชันได้
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคอลเล็กชันที่ด้านล่าง
 3. แตะโพสต์ที่ต้องการตรึง
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ตรึงไว้ในคอลเล็กชัน

แก้ไขคอลเล็กชัน

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคอลเล็กชันที่ด้านล่าง
 3. แตะคอลเล็กชัน
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไขคอลเล็กชัน
 5. แก้ไขตามต้องการ จากนั้นแตะบันทึกที่ด้านขวาบน

ลบคอลเล็กชัน

คุณลบคอลเล็กชันได้ตลอดเวลา แต่ยกเลิกการลบไม่ได้ เมื่อลบคอลเล็กชัน ระบบจะลบโพสต์ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นในคอลเล็กชันนั้นไปด้วย แต่โพสต์ที่แชร์ต่อในคอลเล็กชันจะยังคงอยู่หลังจากลบคอลเล็กชันแล้ว

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคอลเล็กชันที่ด้านล่าง
 3. แตะคอลเล็กชัน
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบคอลเล็กชัน
 5. ทำเครื่องหมายในช่องแล้วแตะลบ

ดูผู้ที่ติดตามคอลเล็กชันของคุณ

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคอลเล็กชันที่ด้านล่าง
 3. แตะคอลเล็กชัน
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ผู้ติดตามคอลเล็กชัน ที่ด้านบนขวา
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร