บล็อกคนอื่นหรือปิดรับโพสต์ใน Google+

คุณสามารถเลือกคนที่สามารถติดต่อกับคุณใน Google+ และคนที่สามารถเห็นโพสต์ของคุณ 

บล็อกผู้ใช้คนอื่น

สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณบล็อกคนอื่นใน Google+ มีดังนี้

 • เขาจะไม่เห็นสิ่งที่คุณโพสต์หลังจากถูกคุณบล็อก รวมถึงไม่เห็นความคิดเห็นของคุณในโพสต์ของคนอื่น
 • เขาจะไม่สามารถพูดถึงคุณในโพสต์หรือในความคิดเห็นใน Google+ หรือแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของคุณใน Google+ 
 • คุณและเขาจะออกจากแวดวงของกันและกัน
 • หากคนที่คุณบล็อกเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดูแลชุมชนที่คุณอยู่ เขาจะยังคงเห็นและดูแลความคิดเห็นและโพสต์ของคุณได้
 • เมื่อคุณบล็อกผู้ใช้ใน Google+ ระบบจะบล็อกคนนั้นในบางบริการของ Google ด้วย เช่น Google Hangouts การบล็อกใน Google+ ที่ส่งผลต่อแฮงเอาท์อาจส่งผลกับ Google Voice ด้วย
 • คุณสามารถดูคนที่คุณบล็อกและเลิกบล็อกคนเหล่านั้นได้โดยใช้บันทึกกิจกรรม

การบล็อกจะได้ผลถ้าคนที่คุณบล็อกลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของตนเองเท่านั้น หากบุคคลนั้นไม่ลงชื่อเข้าใช้ ก็อาจเห็นโพสต์สาธารณะได้

 

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus 
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการบล็อก
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อก หรือบล็อกโปรไฟล์

เคล็ดลับ: หากไม่ต้องการเห็นโพสต์ของใครในสตรีมหน้าแรก แต่ไม่ต้องการบล็อกคนนั้น คุณสามารถเลิกติดตามบุคคลดังกล่าวได้ 

ปิดรับโพสต์

หากไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์ คุณสามารถปิดรับโพสต์นั้นได้

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus 
 2. เปิดโพสต์ที่ต้องการปิดรับ
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดรับ หรือปิดรับโพสต์

ปิดรับคนอื่น

หากไม่ต้องการเห็นโพสต์หรือการแจ้งเตือนจากบางคน คุณสามารถปิดรับเขาได้

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus 
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการปิดรับ
 3. คลิกหรือแตะไอคอนเมนู
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดรับ หรือปิดรับโปรไฟล์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร