Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Knytt kontakter på Google+

Du kan følge folk på Google+ for å se innholdet de deler, i startsidestrømmen din.

Følg folk

Du kan se andres innlegg i startsidestrømmen din ved å følge dem.

 1. Åpne Google+ på en datamaskin. 
 2. Åpne profilen til personen du vil følge. Du kan søke etter personens navn eller klikke på bildet til personen ved siden av en kommentar eller et innlegg vedkommende har lagt ut.
 3. Klikk på FØLG.

Slutt å følge noen

 1. Åpne Google+ på en datamaskin. 
 2. Åpne profilen til personen du vil slutte å følge. Du kan søke etter personens navn eller klikke på bildet til personen ved siden av en kommentar eller et innlegg vedkommende har lagt ut.
 3. Klikk på FØLGER (eller navnet på kretsen vedkommende er med i).
 4. Opphev valget av «Følger»-kretsen.
 5. Klikk på FERDIG eller OK.

Kommenter innlegg

Du kan kommentere dine egne innlegg eller innlegg andre har delt. Du kan skrive inn tekst og sette inn bilder og linker i kommentarene dine. Linker vises med forhåndsvisning.

Legg til kommentarer på innlegg

 1. Åpne Google+ eller Google+-appen Google+
 2. Klikk på innlegget du vil kommentere.
 3. Klikk på Legg til en kommentar eller Kommenter Comment.
 4. Legg til kommentaren din:
  • For å sette inn et bilde, klikk på Sett inn et bilde Sett inn bilde eller Ta et bilde Ta bilde.
  • For å sette inn en link, klikk på Sett inn en link Link. Du kan også begynne å skrive inn en link, så vises en forhåndsvisning under.
  • Hvis du setter inn en link, klikker du på bildet du vil vise med linken. Du kan også legge ut linker uten bilder.
 5. Klikk på Legg ut.

Endre eller slett kommentarer du har lagt ut

 1. Åpne Google+.
 2. Finn kommentaren du vil endre eller slette.
 3. Klikk på Mer Mer.
 4. Klikk på Rediger eller Slett kommentaren.

Nevn folk i innleggene dine

Du kan nevne folk for å gjøre dem oppmerksomme på større innlegg eller for å henvende deg spesifikt til noen. Når du nevner en person i et innlegg, kan personen se innlegget, selv om det ikke ble delt med vedkommende i utgangspunktet.

Merk: Du kan ikke nevne noen i en kommentar hvis innlegget blir låst av personen som opprinnelig la det ut.

Gi +1 til innlegg

Du kan bruke +1-knappen til å vise at du liker noe andre har lagt ut.

Sånn gir du +1 til innlegg:

 1. Åpne Google+ på en datamaskin. 
 2. Finn innlegget du vil gi +1 til.
 3. Klikk på +1 .
 4. Valgfritt: For å oppheve en +1, klikk på +1 .

Merk:

 • Hvis du gir +1 til offentlige innlegg, kan det hende at følgerne dine ser innleggene og at du har gitt +1 til dem.
 • Hvis du vil se innleggene og kommentarene du har gitt +1 til på Google+ og utenfor Google+, kan du gå til aktivitetsloggen din.

 

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?