جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی

ارتباط با افراد در Google+‎

می‌توانید افراد را در Google+‎ دنبال کنید تا محتوایی را که به اشتراک می‌گذارند در جریان صفحه اصلی‌تان ببینید.

دنبال کردن افراد

با دنبال کردن افراد، می‌توانید پست‌های آن‌ها را در جریان صفحه اصلی‌تان بینید.

 1. در رایانه، Google+‎‎ را باز کنید؛ 
 2. نمایه فرد موردنظرتان را برای دنبال کردن باز کنید. می‌توانید نام او را جستجو کنید یا روی عکس او در کنار نظر یا پستی که ارسال کرده است کلیک کنید؛
 3. روی دنبال کردن کلیک کنید.

لغو دنبال کردن افراد

 1. در رایانه، Google+‎‎ را باز کنید؛ 
 2. نمایه فرد موردنظرتان را برای لغو دنبال کردن باز کنید. می‌توانید نام او را جستجو کنید یا روی عکس او در کنار یکی از نظرها یا پست‌هایش کلیک کنید؛
 3. روی دنبال کردن (یا نام حلقه‌ای که فرد در آن است) کلیک کنید؛
 4. «دنبال کردن» حلقه را لغو انتخاب کنید؛
 5. روی تمام یا تأیید کلیک کنید.

نظر گذاشتن روی پست

می‌توانید روی پست‌های خودتان یا پست‌هایی که دیگران به اشتراک می‌گذارند نظر دهید. می‌توانید نوشتار، تصویر یا پیوند در نظرهایتان قرار دهید. پیوندها با پیش‌نمایش نشان داده می‌شوند.

افزودن نظر به پست

 1. Google+‎ یا برنامه Google+‎ ‏Google Plus را باز کنید؛ 
 2. روی پستی که می‌خواهید درباره‌اش نظر بدهید کلیک کنید؛
 3. روی افزودن نظر یا «نظر دادن» Comment کلیک کنید؛
 4. نظرتان را اضافه کنید:
  • برای درج تصویر، روی «درج تصویر» درج تصویر یا «عکس گرفتن» عکس گرفتن کلیک کنید.
  • برای درج پیوند، روی «درج پیوند» پیوند کلیک کنید. همچنین می‌توانید شروع به تایپ پیوند کنید و پیش‌نمایش باید در زیر آن نشان داده شود.
  • اگر پیوندی درج می‌کنید، روی عکسی که می‌خواهید همراه با پیوند نمایش داده شود کلیک کنید. همچنین می‌توانید پیوند بدون عکسی پست کنید.
 5. روی پست کردن کلیک کنید.

ویرایش یا حذف نظر

 1. Google+‎‏ را باز کنید؛
 2. نظر موردنظرتان را برای ویرایش یا حذف پیدا کنید؛
 3. روی «بیشتر» بیشتر کلیک کنید؛
 4. روی ویرایش نظر یا حذف نظر کلیک کنید.

نام‌بردن از افراد در پست‌ها

اگر می‌خواهید توجه افراد را به پستی بزرگ‌تر جلب کنید یا شخص خاصی را خطاب کنید، از آنها نام ببرید. آنها می‌توانند پستی را که در آن از آنها نام برده شده، ببینید، حتی اگر پست در اصل با آنها به اشتراک گذاشته نشده باشد.

توجه: اگر پست‌کننده اصلی پست را قفل کند، نمی‌توانید در نظرها از کسی نام ببرید.

1+ کردن پست

با استفاده از دکمه 1+ می‌توانید اعلام کنید که پست فرد را پسندیده‌اید.

برای 1+ کردن یک پست:

 1. در رایانه، Google+‎‎ را باز کنید؛ 
 2. پست موردنظرتان را برای 1+‌ کردن پیدا کنید؛
 3. روی 1+ کلیک کنید؛
 4. اختیاری: برای واگرد 1+، روی  کلیک کنید.

نکته‌ها:

 • اگر یک پست عمومی را ‎+1‎ کنید ، دنبالگرهای شما ممکن است پست و ‎+1 شما را ببینند.
 • پست‌ها و نظرهایی را که در Google+‎ و خارج از آن 1+ کرده‌اید در گزارش فعالیت خود ببینید.

 

آیا این مقاله مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟