Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню

Свързване с хора в Google+

Можете да следвате хора в Google+, за да виждате в началния си поток споделяното от тях.

Следване на човек

Можете да виждате нечии публикации в началния си поток, като следвате човека.

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. Отворете потребителския профил на човека. Можете да го потърсите по име или да кликнете върху снимката му до негов коментар или публикация.
 3. Кликнете върху СЛЕДЕНЕ.

Прекратяване на следването на човек

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. Отворете потребителския профил на човека. Можете да го потърсите по име или да кликнете върху снимката му до негов коментар или публикация.
 3. Кликнете върху СЛЕДЕНИ (или името на кръга, в който е човекът).
 4. Премахнете избора от кръга „Следени“.
 5. Кликнете върху ГОТОВО или OK.

Коментиране на публикация

Можете да коментирате своя публикация или публикации, споделени от други хора. Можете да въведете текст, да вмъквате изображения или да поставите връзка в коментарите си. Връзките се показват с визуализации.

Добавяне на коментар към публикация

 1. Отворете Google+ или приложението Google+ Google+
 2. Кликнете върху публикацията, която искате да коментирате.
 3. Кликнете върху Добавяне на коментар или „Коментар“ Comment.
 4. Добавете коментара си:
  • За да вмъкнете изображение, кликнете върху „Вмъкване на изображение“ Вмъкване на изображение или „Правене на снимка“ Правене на снимка.
  • За да вмъкнете връзка, кликнете върху „Вмъкване на връзка“ Връзка. Можете също да започнете да въвеждате връзка и отдолу следва да се покаже визуализация.
  • Ако вмъквате връзка, кликнете върху снимката, която искате да се показва с връзката. Можете да публикувате връзка и без снимка.
 5. Кликнете върху Публикуване.

Редактиране или изтриване на коментара ви

 1. Отворете Google+.
 2. Намерете коментара, който искате да редактирате или изтриете.
 3. Кликнете върху „Още“ Още.
 4. Кликнете върху Редактиране на коментара или Изтриване на коментара.

Споменаване на хора във ваши публикации

Споменете човек, за да привлечете вниманието му към по-голяма публикация или ако искате да се обърнете конкретно към някого. Човекът ще може да вижда публикацията, в която е споменат, дори ако тя не е споделена първоначално с него.

Забележка: Няма да можете да споменете някого в коментар, ако първоначалният автор заключи публикацията.

Означаване с +1 на публикация

Можете да използвате бутона +1, за да покажете, че харесвате нечия публикация.

За да означите с +1 публикация:

 1. Отворете Google+ на компютър. 
 2. Намерете публикацията, която искате да означите с +1.
 3. Кликнете върху „+1“ .
 4. По избор: За да отмените означаване с +1, кликнете върху „+1“ .

Бележки:

 • Ако означите с +1 обществена публикация, последователите ви ще могат да виждат публикацията и това, че сте я означили с +1.
 • Вижте публикации и коментари, които сте означили с +1 във и извън Google+, като прегледате регистрационния си файл за активността.

 

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?