Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Kết nối với mọi người trên Google+

Bạn có thể theo dõi người nào đó trên Google+ để xem nội dung họ chia sẻ trong luồng trên Trang chủ của bạn.

Theo dõi người nào đó

Bạn có thể xem bài đăng của người nào đó trong luồng trên trang chủ bằng cách theo dõi họ.

 1. Trên máy tính, mở Google+
 2. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn theo dõi. Bạn có thể tìm kiếm tên của họ hoặc nhấp vào ảnh của họ bên cạnh nhận xét hoặc bài đăng mà họ đã tạo.
 3. Nhấp vào THEO DÕI.

Ngừng theo dõi người nào đó

 1. Trên máy tính, mở Google+
 2. Mở hồ sơ của người mà bạn muốn ngừng theo dõi. Bạn có thể tìm kiếm tên của họ hoặc nhấp vào ảnh của họ bên cạnh một trong các nhận xét hoặc bài đăng của họ.
 3. Nhấp vào ĐANG THEO DÕI (hoặc tên của vòng kết nối mà họ có trong đó).
 4. Bỏ chọn vòng kết nối "Đang theo dõi".
 5. Nhấp vào XONG hoặc OK.

Nhận xét về bài đăng

Bạn có thể nhận xét về bài đăng của chính bạn hoặc bài đăng mà người khác chia sẻ. Bạn có thể nhập văn bản, chèn hình ảnh hoặc đặt liên kết vào nhận xét của mình. Liên kết hiển thị với bản xem trước.

Thêm nhận xét vào bài đăng

 1. Mở Google+ hoặc ứng dụng Google+ Google Cộng
 2. Nhấp vào bài đăng mà bạn muốn nhận xét.
 3. Nhấp vào Thêm nhận xét hoặc Nhận xét Comment.
 4. Thêm nhận xét của bạn:
  • Để chèn hình ảnh, hãy nhấn vào Chèn hình ảnh Chèn hình ảnh hoặc Chụp ảnh Chụp ảnh.
  • Để chèn liên kết, hãy nhấn vào Chèn liên kết Liên kết. Bạn cũng có thể bắt đầu nhập liên kết và bản xem trước sẽ xuất hiện bên dưới.
  • Nếu bạn đang chèn liên kết, hãy nhấp vào ảnh mà bạn muốn hiển thị cùng với liên kết. Bạn cũng có thể đăng liên kết mà không có ảnh.
 5. Nhấp vào Đăng.

Chỉnh sửa hoặc xóa nhận xét của bạn

 1. Mở Google+.
 2. Tìm nhận xét mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.
 3. Nhấp vào Thêm Thêm.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa nhận xét hoặc Xóa nhận xét.

Đề cập đến mọi người trong bài đăng của bạn

Đề cập đến mọi người để thu hút sự chú ý của họ trên bài đăng lớn hơn hoặc nếu bạn muốn nói chuyện cụ thể với ai đó. Họ sẽ có thể xem bài đăng mà họ được đề cập, ngay cả khi ban đầu bài đăng đó không phải được chia sẻ với họ.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể đề cập đến ai đó trong nhận xét nếu người đăng ban đầu khóa bài đăng.

+1 bài đăng

Bạn có thể sử dụng nút +1 để thể hiện rằng bạn thích nội dung người khác đã đăng lên.

Để +1 bài đăng:

 1. Trên máy tính, mở Google+
 2. Tìm bài đăng mà bạn muốn +1.
 3. Nhấp vào +1 .
 4. Tùy chọn: Để hoàn tác +1, nhấp vào +1 .

Lưu ý:

 • Nếu bạn +1 bài đăng công khai, thì người theo dõi của bạn có thể thấy bài đăng đó và hoạt động +1 của bạn.
 • Xem các bài đăng cũng như nhận xét mà bạn đã +1 trên Google+ và bên ngoài Google+ bằng cách xem Nhật ký hoạt động.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.