ติดต่อกับเพื่อนใน Google+

คุณสามารถติดตามคนอื่นใน Google+ เพื่อดูสิ่งที่บุคคลนั้นแชร์ในสตรีมหน้าแรกของคุณ

ติดตามคนอื่น

คุณสามารถดูโพสต์ของคนอื่นในสตรีมหน้าแรกของคุณได้โดยติดตามบุคคลเหล่านั้น

 1. เปิด Google+ จากคอมพิวเตอร์ 
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการติดตาม คุณสามารถค้นหาจากชื่อ หรือคลิกรูปภาพข้างความคิดเห็นหรือโพสต์ของคนนั้น
 3. คลิกติดตาม

เลิกติดตามบุคคล

 1. เปิด Google+ จากคอมพิวเตอร์ 
 2. เปิดโปรไฟล์ของคนที่คุณต้องการเลิกติดตาม คุณสามารถค้นหาจากชื่อ หรือคลิกรูปภาพข้างความคิดเห็นหรือโพสต์ของคนนั้น
 3. คลิกกำลังติดตาม (หรือชื่อแวดวงที่บุคคลนั้นอยู่)
 4. ยกเลิกการเลือกแวดวง "กำลังติดตาม"
 5. คลิกเสร็จสิ้น หรือตกลง

แสดงความคิดเห็นในโพสต์

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของตัวเองหรือโพสต์ที่คนอื่นแชร์ได้ โดยคุณสามารถป้อนข้อความ แทรกรูปภาพ หรือวางลิงก์ในความคิดเห็นได้ ระบบจะแสดงลิงก์พร้อมหน้าตัวอย่าง

เพิ่มความคิดเห็นในโพสต์

 1. เปิด Google+ หรือแอป Google+ Google Plus 
 2. คลิกโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. คลิกเพิ่มความคิดเห็น หรือความคิดเห็น Comment
 4. เพิ่มความคิดเห็นของคุณดังนี้
  • หากต้องการแทรกรูปภาพ ให้คลิกแทรกรูปภาพ แทรกรูปภาพ หรือถ่ายรูป ถ่ายภาพ
  • หากต้องการแทรกลิงก์ ให้คลิกแทรกลิงก์ ลิงก์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มพิมพ์ลิงก์ จากนั้นหน้าตัวอย่างจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่าง
  • หากคุณกำลังแทรกลิงก์ ให้คลิกรูปภาพที่ต้องการแสดงพร้อมกับลิงก์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถโพสต์ลิงก์โดยไม่มีรูปภาพได้ด้วย
 5. คลิกโพสต์

แก้ไขหรือลบความคิดเห็น

 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. คลิกแก้ไขความคิดเห็น หรือลบความคิดเห็น

พูดถึงคนอื่นในโพสต์ของคุณ

คุณสามารถพูดถึงคนอื่น เพื่อเรียกความสนใจของคนนั้นในโพสต์ขนาดใหญ่ หรือหากต้องการเจาะจงพูดกับบุคคลนั้น บุคคลนั้นจะเห็นโพสต์ที่มีการพูดถึงเขา แม้แต่ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่ได้รับแชร์โพสต์ตั้งแต่แรกก็ตาม

หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถพูดถึงบุคคลในความคิดเห็น หากผู้โพสต์เดิมล็อกโพสต์นั้นไว้

+1 โพสต์

คุณสามารถใช้ปุ่ม +1 เพื่อแสดงว่าคุณชอบสิ่งที่คนอื่นโพสต์

เมื่อต้องการ +1 โพสต์ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Google+ จากคอมพิวเตอร์ 
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณต้องการ +1
 3. คลิก +1 
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเลิกทำ +1 ให้คลิก +1 

หมายเหตุ:

 • หาก +1 กับโพสต์สาธารณะ ผู้ติดตามคุณจะมองเห็นโพสต์นั้นและเห็นว่าคุณได้ +1 ไว้
 • ดูโพสต์และความคิดเห็นที่คุณ +1 ใน Google+ และนอก Google+ โดยดูที่บันทึกกิจกรรม

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร