สร้างหรือแก้ไขชุมชน

คุณสร้างชุมชนกับทีมเพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต แนวคิดใหม่ๆ และความสนใจที่มีร่วมกันได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการ Google+ ชุมชนออนไลน์

หากคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจปิดไม่ให้คุณใช้ Google+ และหากใช้ Google+ ไม่ได้ ระบบจะนำคุณออกจากชุมชนที่เป็นสมาชิกอยู่

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Google+ กับบัญชี Google ส่วนบุคคล ระบบได้ปิดการสร้างชุมชนออนไลน์ รวมถึงการสร้างชุมชนออนไลน์สำหรับเพจ Google+ แล้ว หากใช้ Google+ สำหรับที่ทำงานหรือสถานศึกษา ระบบได้ปิดการสร้างชุมชนออนไลน์สำหรับเพจ Google+ แล้ว

สร้างชุมชน

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะชุมชน
 3. แตะของคุณ
 4. แตะสร้างชุมชน
 5. ป้อนชื่อ กำหนดให้ชุมชนเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว รวมทั้งตัดสินใจว่าคนอื่นๆ ต้องขอเข้าร่วมชุมชนไหม และกำหนดว่าจะมีการกักโพสต์ของสมาชิกเพื่อตรวจสอบจนกว่าสมาชิกจะได้รับอนุมัติให้โพสต์ในชุมชนหรือไม่
 6. แตะเสร็จสิ้น

แก้ไขชุมชน

คุณอาจเปลี่ยนข้อมูลชุมชนที่สร้างได้ รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อชุมชน
 • รูปภาพปก
 • คนอื่นต้องขอเข้าร่วมชุมชนไหม
 • กำหนดว่าจะมีการกักโพสต์ของสมาชิกเพื่อตรวจสอบจนกว่าสมาชิกจะได้รับอนุมัติให้โพสต์ในชุมชนไหม

นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มหมวดหมู่ ลิงก์ และคำอธิบายได้ด้วย

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะชุมชน
 3. แตะของคุณ
 4. แตะชุมชนที่ต้องการแก้ไข
 5. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 6. แตะแก้ไขชุมชน
 7. ทำการเปลี่ยนแปลง
 8. แตะเสร็จสิ้น

ตรึงโพสต์

คุณตรึงโพสต์ไว้ที่ด้านบนของหน้าชุมชนได้โดยทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะชุมชน
 3. แตะของคุณ
 4. แตะชุมชนที่ต้องการ
 5. แตะโพสต์ที่ต้องการตรึง
 6. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 7. แตะตรึงในชุมชน

ลบชุมชน

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะชุมชน
 3. แตะของคุณ
 4. แตะชุมชนที่ต้องการลบ
 5. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 6. แตะลบชุมชน
 7. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "ฉันเข้าใจว่ากำลังลบชุมชนนี้และจะไม่สามารถยกเลิกได้"
 8. แตะลบชุมชน

สิ่งที่ทำได้ในชุมชน

คุณทำสิ่งต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นกับว่าชุมชนเป็นสาธารณะหรือส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนสาธารณะ

 • ชุมชนสาธารณะจะเปลี่ยนเป็นชุมชนส่วนตัวในภายหลังไม่ได้
 • ทุกคนเข้าร่วมหรือขอเข้าร่วมได้ ถ้าผู้ใช้ได้รับลิงก์เชิญที่ใช้งานอยู่ พวกเขาจะเข้าร่วมชุมชนได้เลยโดยไม่ต้องขอเข้าร่วม
 • ทุกคนที่ออนไลน์จะเห็นชุมชนสาธารณะและพบชุมชนได้ในการค้นหา
 • ทุกคนจะดูสมาชิกและโพสต์ของชุมชนได้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนส่วนตัว

 • ชุมชนส่วนตัวจะเปลี่ยนเป็นชุมชนสาธารณะในภายหลังไม่ได้
 • คนที่เข้าถึงลิงก์เชิญที่ใช้ได้ จะเข้าร่วมชุมชนได้
 • มีเพียงสมาชิกเท่านั้นที่เห็นโพสต์ในชุมชนส่วนตัว แต่ทุกคนดูโพสต์สาธารณะภายในชุมชนได้ (เช่นโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสาธารณะของ Google+)
 • สมาชิกและผู้ได้รับเชิญเท่านั้นที่จะเห็นสมาชิกในชุมชนส่วนตัวได้
  • ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะดูกิจกรรมในโพสต์สาธารณะในชุมชนส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นของสมาชิกหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
 • หากใช้ Google+ ผ่านที่ทำงานหรือสถานศึกษา การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอาจจะแตกต่างจากนี้

ชุมชนส่วนตัวและการค้นหา

คุณตัดสินใจได้ว่าคนอื่นๆ จะพบชุมชนส่วนตัวของคุณในการค้นหา Google+ ได้หรือไม่

หากชุมชนส่วนตัวปรากฏในการค้นหา

 • คนอื่นๆ จะขอเข้าร่วมชุมชนได้
 • และดูชื่อชุมชน รูปถ่าย รวมทั้งโพสต์สาธารณะใดๆ ในชุมชนได้ 

หากชุมชนส่วนตัวไม่ปรากฏในการค้นหา

 • คนที่เข้าถึงลิงก์เชิญที่ใช้ได้ จะเข้าร่วมชุมชนได้
 • คนอื่นๆ อาจพบลิงก์ไปยังชุมชนในหน้าเว็บอื่น
 • คนที่มีลิงก์ไปยังชุมชนอาจเห็นชื่อชุมชน รูปถ่าย รวมทั้งโพสต์สาธารณะใดๆ ในชุมชน 
 • คนที่มีลิงก์ไปยังชุมชนจะขอเข้าร่วมชุมชนได้
 • หากชุมชนส่วนตัวไม่อนุญาตให้คนอื่นขอเข้าร่วม สมาชิกใหม่จะต้องได้รับเชิญเท่านั้น

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร