Skapa eller redigera en grupp

Du kan skapa en grupp med ditt team för att dela uppdateringar, nya idéer och gemensamma intressen.

Läs mer om några metodtips för att hantera en grupp på Google+.

Om du använder ett Google-konto via jobbet eller skolan kan administratören inaktivera din möjlighet att använda Google+. Om Google+ inaktiveras för dig tas du bort från grupper du är medlem i.

Obs! Om du använder Google+ med ditt personliga Google-konto, så går det inte längre att skapa grupper, inklusive grupper för sidor på Google+. Om du använder Google+ på jobbet eller i skolan, så går det inte längre att skapa grupper för sidor på Google+.

Skapa en grupp

 1. Öppna appen Google+ Google Plus på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Tryck på Dina.
 4. Tryck på Skapa en grupp.
 5. Ange ett namn, gör gruppen offentlig eller privat, bestäm om personer måste be om att få gå med i gruppen och om inlägg ska invänta granskning tills medlemmen har blivit godkänd att göra inlägg i gruppen.
 6. Tryck på Klart.

Redigera gruppen

Du kan ändra grupper som du skapar, inklusive:

 • gruppens namn
 • bakgrundsfotot
 • om personer måste be om att få gå med i gruppen
 • om inlägg ska invänta granskning tills medlemmen har blivit godkänd att göra inlägg i gruppen

Det går även att lägga till kategorier, länkar och en beskrivning.

 1. Öppna appen Google+ Google Plus på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Tryck på Dina.
 4. Tryck på gruppen du vill redigera.
 5. Tryck på Mer Mer.
 6. Tryck på Redigera grupp.
 7. Gör dina ändringar.
 8. Tryck på Klar.

Nåla fast ett inlägg

Du kan nåla fast ett inlägg om du vill att det ska visas högst upp på gruppens sida.

 1. Öppna appen Google+ Google Plus på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Tryck på Dina.
 4. Tryck på önskad grupp.
 5. Tryck på det inlägg du vill nåla fast.
 6. Tryck på Mer Mer.
 7. Tryck på Nåla fast i grupp.

Ta bort en grupp

 1. Öppna appen Google+ Google Plus på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Grupper.
 3. Tryck på Dina.
 4. Tryck på den grupp du vill ta bort.
 5. Tryck på Mer Mer.
 6. Tryck på Ta bort grupp.
 7. Markera kryssrutan bredvid Jag förstår att jag tar bort denna grupp och att jag inte kan ångra det.
 8. Tryck på Ta bort grupp.

Det här går att göra i grupper

Du kan göra olika saker beroende på om gruppen är offentlig eller privat.

Allmänt om offentliga grupper

 • Offentliga grupper kan inte göras privata senare.
 • Vem som helst kan gå med eller be om att få gå med. Personer som får en aktiv inbjudningslänk kan dock gå med i gruppen utan att behöva be om det.
 • Offentliga grupper kan ses av vem som helst på nätet och kan hittas i sökningar.
 • Vem som helst kan se gruppens medlemmar och inlägg.

Allmänt om privata grupper

 • Privata grupper kan inte göras offentliga senare.
 • Alla med tillgång till en aktiv inbjudningslänk kan gå med i gruppen.
 • Endast medlemmar kan se privata gruppinlägg, men alla kan se offentliga inlägg i en grupp (t.ex. inlägg relaterade till offentliga event på Google+).
 • Endast medlemmar och inbjudna kan se vilka som är med i en privat grupp.
  • Icke-medlemmar kan se både medlemmars och icke-medlemmars aktivitet i offentliga inlägg i privata grupper. 
 • Om du använder Google+ på jobbet eller i skolan kan sekretessinställningarna vara annorlunda.

Privata grupper och sökningar

Du kan bestämma om personer ska kunna hitta din privata grupp i sökningar på Google+.

Om en privat grupp visas i sökningar

 • kan andra be om att få gå med i gruppen
 • kan andra se gruppens namn och foto samt alla offentliga inlägg i gruppen. 

Om en privat grupp inte visas i sökningar

 • kan alla med tillgång till en aktiv inbjudningslänk gå med i gruppen
 • kan andra hitta en länk till gruppen på andra webbsidor
 • kan någon med en länk till gruppen se gruppens namn och foto samt alla offentliga inlägg i gruppen 
 • kan någon med en länk till gruppen be om att få gå med i den
 • måste nya medlemmar bjudas in om en privat grupp inte tillåter att personer ber om att få gå med.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?