Създаване или редактиране на общност

Можете да създадете общност и да я настроите:

 • да бъде обществена или частна;
 • да се показва в резултатите от търсенето;
 • да изисква хората да помолят за разрешение да се присъединят към нея;
 • публикациите да се задържат за преглед, докато авторите им получат одобрение да публикуват в общността.

Научете повече за някои най-добри практики за управление на общност в Google+.

​ 

Създаване на общност

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google+ Google+.
 2. Докоснете Общности.
 3. Докоснете Ваши.
 4. Докоснете Създаване на общност.
 5. Въведете име, направете общността обществена или частна и решете дали хората трябва да помолят за присъединяване към нея и дали публикациите на членове да се задържат за преглед, докато авторите им получат одобрение да публикуват в общността.
 6. Докоснете Готово.

Редактиране на общност

Можете да промените общностите, които създавате, включително:

 • името на общността;
 • основната снимка;
 • дали хората трябва да помолят за присъединяване към общността;
 • дали публикациите на членове да се задържат за преглед, докато авторите им получат одобрение да публикуват в общността.

Можете също да добавите категории, връзки и описание.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google+ Google+.
 2. Докоснете Общности.
 3. Докоснете Ваши.
 4. Докоснете общността, която искате да редактирате.
 5. Докоснете „Още“ Още.
 6. Докоснете Редактиране на общността.
 7. Извършете промените.
 8. Докоснете Готово.

Фиксиране на публикация

Можете да фиксирате публикация, за да я запазите най-горе в началната страница на общността си.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google+ Google+.
 2. Докоснете Общности.
 3. Докоснете Ваши.
 4. Докоснете желаната общност.
 5. Докоснете публикацията, която искате да фиксирате.
 6. Докоснете „Още“ Още.
 7. Докоснете Фиксиране в общността.

Изтриване на общност

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението Google+ Google+.
 2. Докоснете Общности.
 3. Докоснете Ваши.
 4. Докоснете общността, която искате да изтриете.
 5. Докоснете „Още“ Още.
 6. Докоснете Изтриване на общността.
 7. Поставете отметка в квадратчето до „Разбирам, че изтривам тази общност и че няма да мога да отменя това“.
 8. Докоснете Изтриване на общността.

Какво можете да правите в общностите

Можете да извършвате различни неща в зависимост от това, дали общността ви е обществена, или частна.

Обща информация за обществените общности

 • Обществените общности не могат да бъдат превърнати в частни по-късно.
 • Всеки може да се присъедини или да поиска да се присъедини. Но ако някой получи активна връзка за покана, може да се присъедини към общността без молба за присъединяване.
 • Обществените общности могат да бъдат видени от всеки онлайн и могат да бъдат намерени при търсене.
 • Всеки може да вижда членовете на общността и публикациите.

Обща информация за частните общности

 • Частните общности не могат да бъдат превърнати в обществени по-късно.
 • Всеки с достъп до активна връзка за покана може да се присъедини към общността.
 • Само членовете могат да виждат публикации в частни общности, но всеки може да вижда обществени публикации в общността (например публикации, свързани с обществени събития в Google+).
 • Само членовете и поканените могат да виждат кой принадлежи към частна общност.
  • Лица, които не са членове, могат да виждат активността в обществени публикации както на членове на частни общности, така и на хората, които не са членове. 
 • Ако използвате Google+ на работа или в учебно заведение, настройките за поверителност може да са различни.

Частни общности и търсене

Можете да решите дали хората да могат да намират частната ви общност при търсене в Google+.

Ако частната общност се показва при търсене:

 • Хората могат да помолят за присъединяване към общността.
 • Хората могат да виждат името и снимката на общността, както и всички обществени публикации. 

Ако частната общност не се показва при търсене:

 • Всеки с достъп до активна връзка за покана може да се присъедини към общността.
 • Хората могат да намерят връзка към общността на други уеб страници.
 • Някой, който има връзка към общността, може да вижда името и снимката на общността, както и всички обществени публикации. 
 • Някой, който има връзка към общността, ще може да помоли за присъединяване.
 • Ако частната общност не позволява на хората да молят за присъединяване, тогава новите членове трябва да бъдат поканени.

 

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?