ค้นหาและเข้าร่วมชุมชน

คุณจะติดต่อกับผู้คนที่สนใจเรื่องเดียวกับคุณได้โดยการเข้าร่วมชุมชนเปิดหรือปิดใน Google+ ติดตามข่าวสารล่าสุดที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยรับการแจ้งเตือนและดูโพสต์ในสตรีมของคุณ

หากคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียน ผู้ดูแลระบบอาจปิดไม่ให้คุณใช้ Google+ และหากใช้ Google+ ไม่ได้ ระบบจะนำคุณออกจากชุมชนที่เป็นสมาชิกอยู่

 

วิธีการทำงานของชุมชนสาธารณะและชุมชนส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าร่วมชุมชนใน Google+ คุณจะดูโพสต์จากชุมชนนั้นในสตรีมหน้าแรกและแชร์โพสต์กับชุมชนนั้นได้ คุณจะเลือกเข้าร่วมชุมชนสาธารณะหรือส่วนตัวก็ได้

วิธีการทำงานของชุมชนสาธารณะ

 • คุณจะดูโพสต์จากหน้าของชุมชนสาธารณะได้แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกของชุมชนนั้น
 • ถ้าคุณเข้าร่วมชุมชนสาธารณะ ทุกคนจะเห็นโพสต์ของคุณในชุมชนนั้น รวมทั้งรายชื่อสมาชิกของชุมชนนั้นได้
 • เฉพาะสมาชิกของชุมชนเท่านั้นที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของชุมชนได้
 • ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกจะ +1 โพสต์ของชุมชนหรือแสดงความคิดเห็นได้
 • Important: If a public Community is deleted, you can still see your posts in that community on your profile.

วิธีการทำงานของชุมชนส่วนตัว

 • หากคุณเข้าร่วมชุมชนส่วนตัว เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะเห็นโพสต์ของคุณในชุมชนนั้น
 • สมาชิกและคนที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในชุมชนส่วนตัว รวมทั้งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงลิงก์เชิญที่ใช้งานได้ จะเห็นสมาชิกปัจจุบันของชุมชน
 • ข้อสำคัญ: หากชุมชนส่วนตัวถูกลบออกหรือคุณถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิก คุณจะเข้าถึงเนื้อหาในชุมชนนั้นไม่ได้อีกต่อไป ซึ่งรวมถึงสิ่งที่คุณโพสต์ด้วย คุณยังคงลบเนื้อหาที่คุณเพิ่มลงในชุมชนได้โดยใช้บันทึกกิจกรรม 

เข้าร่วมชุมชน

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Google+
 2. วิธีค้นหาชุมชนเพื่อเข้าร่วมมี 2 วิธีดังนี้
  • ค้นหาในหัวข้อที่คุณสนใจ
  • ในเมนูการนำทาง ให้คลิกชุมชน จากนั้นคลิกสำรวจเพิ่มเติม แล้วเลื่อนดูชุมชนที่แนะนำ
 3. หากต้องการดูชุมชนก่อนเข้าร่วม ให้แตะชุมชนนั้น
 4. เมื่อพบชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมแล้ว ให้แตะเข้าร่วม หากคุณต้องขออนุญาตเข้าร่วม ระบบจะแสดงข้อความขอเข้าร่วมแทน

เลือกปริมาณเนื้อหาที่ต้องการดูจากชุมชน

คุณกำหนดปริมาณเนื้อหาจากชุมชนที่จะแสดงในสตรีมหน้าแรกได้

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Google+
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการดูเนื้อหาเพิ่มเติมหรือน้อยลง
 4. ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกค่ากำหนด
 6. ข้าง "จัดการจำนวนโพสต์ในสตรีมหน้าแรก" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 7. เลือกจำนวนที่ต้องการเห็นจากชุมชนนั้น
 8. คลิกปิด

รับอัปเดตเมื่อมีโพสต์ใหม่

คุณเลือกรับการแจ้งเตือนจากชุมชนที่คุณเข้าร่วมได้ โดยทำดังนี้

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Google+
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน
 4. ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกค่ากำหนด
 6. ข้าง "รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโพสต์ใหม่" ให้เปิดหรือปิดสวิตช์
 7. คลิกปิด

หมายเหตุ: คุณอาจเปิดการแจ้งเตือนชุมชนขนาดใหญ่บางชุมชนไม่ได้

เลือกการเรียงลำดับโพสต์ที่คุณจะเห็นจากชุมชน

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Google+
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการเลือกลำดับโพสต์
 4. ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกค่ากำหนด
 6. ข้าง "จัดเรียงตามโพสต์อันดับสูงสุดหรือล่าสุด" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 7. เลือกระหว่าง "โพสต์อันดับสูงสุด" หรือ "ล่าสุด"
 8. คลิกปิด  

ออกจากชุมชน

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณออกจากชุมชนมีดังนี้

 • คุณจะไม่เห็นอัปเดตอย่างสม่ำเสมอจากชุมชนนั้นในสตรีมหน้าแรก
 • คุณจะแชร์โพสต์กับชุมชนนั้นไม่ได้
 • คุณอาจดูหน้าของชุมชนนั้นไม่ได้

วิธีออกจากชุมชน

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Google+
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู แล้ว ชุมชน
 3. คลิกชุมชนที่คุณต้องการออก
 4. ที่ด้านบนของแผงด้านซ้าย ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 5. คลิกออกจากชุมชน
 6. คลิกออก

หมายเหตุ : คุณจะออกจากชุมชนไม่ได้หากคุณอยู่ในกลุ่มที่เป็นสมาชิกของชุมชนนั้น หากต้องการออกจากชุมชน คุณต้องออกจากกลุ่มด้วย 

ดูชุมชนของคนอื่น

คุณจะดูชุมชนของคนอื่นได้ในโปรไฟล์ของคนนั้นๆ หากพวกเขาเลือกแชร์ชุมชน

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้เปิด Google+
 2. เปิดโปรไฟล์บุคคล
 3. ที่ด้านบนขวาเหนือชุมชนของบุคคลนั้น ให้คลิกดูทั้งหมด

เกิดอะไรขึ้นกับโพสต์ในชุมชนที่ถูกลบ

 • หากชุมชนเปิดภายนอกองค์กรถูกลบ ทุกคนที่มีบัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียนจะยังคงดูโพสต์เหล่านั้นได้อยู่
 • หากชุมชนปิดภายนอกองค์กรถูกลบ ผู้ใช้จะดูโพสต์เหล่านั้นได้ในบันทึกกิจกรรม
 • โพสต์ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้นอกองค์กรของคุณจะยังคงอยู่เช่นเดิม และทุกคนที่มีบัญชี Google ผ่านที่ทำงานหรือโรงเรียนจะเห็นโพสต์ดังกล่าว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร