ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เริ่มต้นใช้งาน Google+ ใหม่

ใน Google+ คุณสามารถแชร์ลิงก์ วิดีโอ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ กับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกับคุณ และสามารถดูสิ่งที่คนอื่นๆ แชร์จากในสตรีมของคุณได้

คุณสามารถเลือกคนที่ต้องการแชร์ด้วยได้เสมอ 

  • ใช้คอลเล็กชันเพื่อดูและแชร์โพสต์ในหัวข้อที่คุณสนใจ 
  • ใช้ชุมชนเพื่อสนทนากับคนอื่นๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกับคุณ
  • ใช้สตรีมหน้าแรกเพื่อดูโพสต์ตามความสนใจของคุณและสิ่งที่คุณติดตาม
สตรีมของคุณ

ในสตรีมของคุณ คุณสามารถดูโพสต์ที่คนอื่นๆ แชร์ไว้ จากสตรีม คุณสามารถ +1 แสดงความคิดเห็น หรือแชร์ต่อเนื้อหาที่คุณเห็น  

เมื่อต้องการเลือกเนื้อหาที่จะแสดงขึ้นในสตรีม ให้ติดตามผู้คน คอลเล็กชัน และชุมชนที่โพสต์เนื้อหาที่คุณต้องการเห็น 

การแชร์

คุณสามารถแชร์ลิงก์ วิดีโอ รูปภาพ และบทความใน Google+ ได้โดยการแชร์โพสต์

โพสต์ของคุณอาจแสดงขึ้นในสตรีมของคนอื่นถ้าบุคคลนั้นติดตามคุณ คอลเล็กชันของคุณ หรือชุมชนที่คุณแชร์เนื้อหาด้วย

โพสต์ที่คุณแชร์ยังอาจได้รับการแนะนำให้กับผู้ใช้คนอื่นๆ ที่ไม่ได้ติดตามคุณอยู่

คุณเป็นคนกำหนดว่าจะแชร์กับใครใน Google+ เมื่อแชร์โพสต์ คุณสามารถเลือกชุมชน คอลเล็กชัน หรือบุคคลที่ต้องการแชร์ด้วย หรือคุณจะแชร์แบบสาธารณะก็ได้

การติดต่อกับผู้คน

การติดต่อกับผู้คนใน Google+ ทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการเห็นในสตรีม

เมื่อคุณติดตามบุคคลใน Google+ ทุกสิ่งที่คนนั้นโพสต์แบบสาธารณะอาจปรากฏในสตรีมหน้าแรกของคุณ และคุณอาจติดตามบางคอลเล็กชันของบุคคลนั้นโดยอัตโนมัติ

คนที่คุณติดต่อด้วยอาจได้รับการแจ้งเตือนถ้าคุณติดตามพวกเขาหรือคอลเล็กชันที่พวกเขาสร้าง รวมถึง +1 แสดงความคิดเห็น หรือแชร์โพสต์ของบุคคลนั้นต่อ

คอลเล็กชัน

ใช้คอลเล็กชันเพื่อจัดระเบียบโพสต์ตามความสนใจ 

คุณสามารถติดตามคอลเล็กชันของคนอื่นๆ ได้ตามความสนใจของคุณ เพื่อให้สตรีมของคุณมีเนื้อหาที่คุณต้องการเห็น

คอลเล็กชันช่วยให้คุณแชร์เนื้อหากับคนที่สนใจได้ เมื่อสร้างคอลเล็กชัน คุณจะได้เลือกคนที่สามารถดูคอลเล็กชันได้ 

ผู้ใช้สามารถเลือกติดตามคอลเล็กชันได้ตามต้องการ ดังนั้นจะไม่มีใครเห็นโพสต์ที่ตนเองไม่สนใจ

ชุมชน

ใช้ชุมชนเพื่อสนทนากับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกับคุณ ชุมชนอาจเป็นชุมชนสาธารณะหรือส่วนตัว ซึ่งขึ้นกับการตั้งค่า 

ทุกคนที่อยู่ในชุมชนสามารถโพสต์เนื้อหาลงในชุมชนและแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่แชร์กับชุมชนนั้น

โพสต์ในชุมชนที่คุณเข้าร่วมอาจแสดงขึ้นในสตรีมของคุณ

หมายเหตุ: คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในบางแพลตฟอร์ม หากไม่พบคุณลักษณะที่ต้องการใช้งาน โปรดลองใช้อุปกรณ์อื่น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม