Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Consultar i editar el teu perfil de Google+

Al teu perfil de Google+ hi ha les publicacions que fas a Google+, les col·leccions que crees o segueixes i les comunitats en què participes.

A més, hi pots afegir una foto de portada, una foto de perfil i un eslògan, que són elements públics. Si no afegeixes cap foto de perfil, te'n farem una amb les teves inicials. 

Per veure el teu perfil de Google+, toca Perfil o fes-hi clic al menú de navegació.

Els usuaris que consulten el teu perfil de Google+ poden saber més coses sobre tu tocant Sobre mi o fent-hi clic.

També pots editar algunes d'aquestes dades des de la secció Sobre mi. En aquesta secció, s'hi reflecteixen els canvis que fas al nom, a l'eslògan, a la foto de perfil o a la foto de portada de Google+. 

Editar el teu perfil de Google+

Pots editar el teu perfil de Google+ per:

 • canviar les comunitats que s'hi mostren;
 • triar si vols que s'hi mostrin les col·leccions que segueixes;
 • afegir-hi un eslògan o canviar el que ja tens;
 • canviar-ne les fotos de portada i de perfil.

Recorda que les col·leccions que crees es mostren automàticament al teu perfil a les persones amb qui les comparteixes.  Per exemple, les col·leccions públiques que hagis creat es poden mostrar a qualsevol persona que consulti el teu perfil.

Per editar el teu perfil de Google+:

 1. Obre Google+ o l'aplicació Google+ Google+.
 2. Toca Menú Menú o fes-hi clic Després toca Perfil Perfil o fes-hi clic.
 3. Toca Edita el perfil o fes-hi clic.
 4. Fes els canvis que vulguis i toca Desa o fes-hi clic.

Editar la informació de la secció "Sobre mi" des de Google+

Com que els usuaris de Google+ poden veure la teva informació de la secció "Sobre mi", pots modificar algunes d'aquestes dades d'altres productes de Google des de Google+.

Important: si modifiques la informació de la secció "Sobre mi" des de Google+, els canvis es reflectiran en altres productes de Google on els usuaris puguin veure aquesta informació.

 1. Per obrir el perfil de Google+, obre el menú de navegacó Després toca Perfil o fes-hi clic.
 2. Per anar a la secció d'informació, toca Sobre mi o fes-hi clic.
 3. Per fer canvis en una secció, toca Edita  o fes-hi clic.

Nota: per a qualsevol cosa que no sigui una persona, com ara una empresa, una marca o un equip, pots crear una pàgina de Google+

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?