Xem và chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn

Hồ sơ trên Google+ của bạn bao gồm các bài đăng bạn đã tạo trên Google+, các Bộ sưu tập bạn đã tạo hoặc theo dõi và các Cộng đồng bạn đã tham gia. Bạn cũng có thể thêm ảnh bìa, ảnh hồ sơ và dòng giới thiệu. Các nội dung này được công khai. Nếu bạn không thêm ảnh hồ sơ, chúng tôi sẽ tạo cho bạn một ảnh hồ sơ bằng tên họ viết tắt của bạn. 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa một số thông tin này thông qua Giới thiệu về tôi. Khi bạn thay đổi tên, dòng giới thiệu, ảnh hồ sơ hoặc ảnh bìa trong Google+, thay đổi này được phản ánh trong thông tin Giới thiệu về tôi. 

Xem hồ sơ trên Google+

 1. Trên máy tính, hãy mở Google+.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.

Chỉnh sửa hồ sơ trên Google+

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của mình để:

 • Thay đổi nội dung Cộng đồng hiển thị trong hồ sơ trên Google+ của bạn
 • Thêm hoặc thay đổi dòng giới thiệu
 • Thay đổi ảnh bìa và ảnh hồ sơ của bạn

Cách chỉnh sửa hồ sơ trên Google+:

 1. Trên máy tính, hãy mở Google+.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ.
 4. Thực hiện thay đổi.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Tùy chọn: Để mở thông tin Giới thiệu bản thân trong Tài khoản Google của bạn trong trình duyệt, hãy nhấp vào Giới thiệu. Mọi thay đổi bạn thực hiện tại đây đều có thể xem được trong sản phẩm bất kỳ của Google hiển thị thông tin Giới thiệu bản thân của bạn.

Lưu ý: 

 • Bộ sưu tập bạn tạo được hiển thị trên hồ sơ của bạn với những người mà bạn đã chia sẻ.
 • Bạn có thể thay đổi tên và thông tin cá nhân ví dụ như ngày sinh và giới tính trên Tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào.
 • Đối với mọi đối tượng không phải là cá nhân, chẳng hạn như doanh nghiệp, ban nhạc hoặc nhóm, bạn có thể tạo Trang Google+.
 • Để xóa thẻ, hiển thị hoặc ẩn vị trí album và tải xuống ảnh, bạn có thể quản lý ảnh của mình.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?