Xem và chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn

Hồ sơ trên Google+ của bạn bao gồm các bài đăng bạn đã tạo trên Google+, các Bộ sưu tập bạn đã tạo hoặc theo dõi và các Cộng đồng bạn đã tham gia. Bạn cũng có thể thêm ảnh bìa, ảnh hồ sơ và dòng giới thiệu. Các nội dung này được công khai. Nếu bạn không thêm ảnh hồ sơ, chúng tôi sẽ tạo cho bạn một ảnh hồ sơ bằng tên họ viết tắt của bạn. 

Bạn cũng có thể chỉnh sửa một số thông tin này thông qua Giới thiệu về tôi. Khi bạn thay đổi tên, dòng giới thiệu, ảnh hồ sơ hoặc ảnh bìa trong Google+, thay đổi này được phản ánh trong thông tin Giới thiệu về tôi. 

Xem hồ sơ trên Google+ của bạn

 1. Trên máy tính, mở Google+.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Hồ sơ Hồ sơ.

Chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của mình để:

 • Thay đổi Cộng đồng hiển thị trong hồ sơ trên Google+ của bạn
 • Chọn có hiển thị các Bộ sưu tập mà bạn theo dõi trong hồ sơ trên Google+ của mình hay không
 • Thêm hoặc thay đổi dòng giới thiệu
 • Thay đổi ảnh bìa và ảnh hồ sơ của bạn

Để chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn:

 1. Trên máy tính, mở Google+.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ.
 4. Thực hiện thay đổi của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Tùy chọn: Để mở thông tin Giới thiệu về tôi trong tài khoản Google của bạn trên một trình duyệt, nhấn vào Giới thiệu.

Lưu ý: 

 • Bộ sưu tập bạn tạo được hiển thị trên hồ sơ của bạn với những người mà bạn đã chia sẻ.
 • Khi bạn thay đổi thông tin Giới thiệu về tôi từ Google+, những thông tin đó sẽ hiển thị trên các sản phẩm khác của Google nơi mọi người có thể xem thông tin Giới thiệu về tôi của bạn.
 • Đối với bất cứ đối tượng nào không phải là cá nhân, chẳng hạn như doanh nghiệp, ban nhạc hoặc nhóm, bạn có thể tạo Trang Google+
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?