Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Trang này dành cho phiên bản cổ điển trước đây của G+ và có thể đã lỗi thời. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này trong vài tuần tới và sẽ xóa biểu ngữ này khi trang đã được cập nhật.

Xem và chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn

Hồ sơ trên Google+ của bạn bao gồm các bài đăng bạn đã tạo trên Google+, các Bộ sưu tập bạn đã tạo hoặc theo dõi và các Cộng đồng bạn đã tham gia.

Bạn cũng có thể thêm ảnh bìa, ảnh hồ sơ và dòng giới thiệu. Các nội dung này được công khai. Nếu bạn không thêm ảnh hồ sơ, chúng tôi sẽ tạo cho bạn một ảnh hồ sơ bằng tên họ viết tắt của bạn. 

Để xem hồ sơ trên Google+ của bạn, hãy nhấp hoặc nhấn vào Hồ sơ trong menu điều hướng.

Từ hồ sơ trên Google+ của bạn, mọi người cũng có thể xem thêm thông tin về bạn bằng cách nhấp hoặc nhấn vào Giới thiệu.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa một số thông tin này thông qua Giới thiệu về tôi. Khi bạn thay đổi tên, dòng giới thiệu, ảnh hồ sơ hoặc ảnh bìa trong Google+, thay đổi này được phản ánh trong thông tin Giới thiệu về tôi. 

Chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn thành:

 • Thay đổi Cộng đồng nào hiển thị trong hồ sơ trên Google+ của bạn
 • Chọn có hiển thị các Bộ sưu tập mà bạn theo dõi trong hồ sơ trên Google+ của bạn hay không
 • Thêm hoặc thay đổi dòng giới thiệu
 • Thay đổi ảnh bìa và ảnh hồ sơ của bạn

Xin lưu ý rằng các Bộ sưu tập bạn sở hữu sẽ được hiển thị tự động trên hồ sơ của bạn cho những người mà bạn đã chia sẻ.  Ví dụ: các bộ sưu tập công khai bạn đã tạo có thể được hiển thị cho bất kỳ ai truy cập hồ sơ của bạn.

Để chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn:

 1. Mở Google+ hoặc ứng dụng Google+ Google Cộng.
 2. Nhấp hoặc nhấn Menu Menu tiếp đến nhấp hoặc nhấn Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp hoặc nhấn Chỉnh sửa hồ sơ.
 4. Thực hiện thay đổi của bạn rồi nhấp hoặc nhấn Lưu.

Chỉnh sửa thông tin Giới thiệu về tôi từ Google+

Vì mọi người có thể nhìn thấy thông tin Giới thiệu về tôi của bạn khi sử dụng Google+ nên bạn có thể chỉnh sửa một số thông tin Giới thiệu về tôi trên toàn Google từ Google+.

Quan trọng: Khi bạn thay đổi thông tin Giới thiệu về tôi từ Google+, những thông tin đó sẽ hiển thị trên các sản phẩm khác của Google để mọi người có thể xem thông tin Giới thiệu về tôi.

 1. Mở hồ sơ trên Google+ của bạn bằng cách mở menu Điều hướng, tiếp đến nhấp hoặc nhấn Hồ sơ.
 2. Chuyển đến phần thông tin bằng cách nhấp hoặc nhấn vào Giới thiệu.
 3. Để thay đổi một phần, nhấp hoặc nhấn vào Chỉnh sửa .

Lưu ý: Đối với bất cứ đối tượng nào không phải là người, chẳng hạn như doanh nghiệp, ban nhạc hoặc nhóm, ban có thể tạo Trang Google+

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.