Visa och redigera din profil på Google+

Din profil på Google+ innehåller inlägg du har gjort på Google+, samlingar du har skapat eller följer och grupper där du är medlem. Det går även att lägga till ett bakgrundsfoto, ett profilfoto och en beskrivning som är offentliga. Om du inte lägger till ett profilfoto skapar vi ett åt dig av dina initialer. 

Det går att redigera en del av den här informationen på Om mig. När du ändrar ditt namn, din beskrivning, ditt profilfoto eller bakgrundsfoto på Google+ ändras informationen i Om mig. 

Visa din profil på Google+

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Till vänster klickar du på Profil Profil.

Redigera din profil på Google+

Redigera din profil på Google+ och

 • ändra vilka grupper som visas i din profil på Google+
 • välj att visa samlingar du följer i din profil på Google+
 • lägg till eller ändra en beskrivning
 • ändra bakgrunds- och profilfotona.

Om du vill redigera din profil på Google+:

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Till vänster klickar du på Profil Profil.
 3. Klicka på Redigera profil.
 4. Gör ändringarna.
 5. Klicka på Spara.
 6. Valfritt: Om du vill öppna informationen i Om mig för ditt Google-konto i en webbläsare trycker du på Om.

Anmärkningar: 

 • Samlingar du har skapat visas i din profil för personer du har delat dem med.
 • När du ändrar informationen i Om mig från Google+, så visas ändringarna i andra Google-produkter där andra kan se Om mig.
 • För allt som inte är en person, till exempel ett företag, ett band eller ett sportlag, kan du göra en sida på Google+
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?