Visa och redigera din profil på Google+

Din profil på Google+ innehåller inlägg du har gjort på Google+, samlingar du har skapat eller följer och grupper där du är medlem. Det går även att lägga till ett bakgrundsfoto, ett profilfoto och en beskrivning som är offentliga. Om du inte lägger till ett profilfoto skapar vi ett åt dig av dina initialer. 

Det går att redigera en del av den här informationen på Om mig. När du ändrar ditt namn, din beskrivning, ditt profilfoto eller bakgrundsfoto på Google+ ändras informationen i Om mig. 

Visa din profil på Google+

 1. Öppna appen Google+ Google Plus på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Profil Profil längst ned.

Redigera din profil på Google+

Du kan redigera din profil på Google+ för att

 • ändra vilka grupper som visas i din profil på Google+
 • lägg till eller ändra en beskrivning
 • ändra bakgrunds- och profilfotona.

Om du vill redigera din profil på Google+:

 1. Öppna appen Google+ Google Plus på din iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Profil Profil längst ned.
 3. Tryck på Redigera profil.
 4. Gör ändringarna.
 5. Tryck på Spara.
 6. Valfritt: Om du vill öppna informationen i Om mig för ditt Google-konto trycker du på Om. Ändringar du gör här kan ses i alla Google-produkter som visar din information i Om mig.

Obs! 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?