Visa och redigera din profil på Google+

Din profil på Google+ innehåller inlägg du har gjort på Google+, samlingar du har skapat eller följer och grupper där du är medlem. Det går även att lägga till ett bakgrundsfoto, ett profilfoto och en beskrivning som är offentliga. Om du inte lägger till ett profilfoto skapar vi ett åt dig av dina initialer. 

Det går att redigera en del av den här informationen på Om mig. När du ändrar ditt namn, din beskrivning, ditt profilfoto eller bakgrundsfoto på Google+ ändras informationen i Om mig. 

Visa din profil på Google+

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Till vänster klickar du på Profil Profil.

Redigera din profil på Google+

Redigera din profil på Google+ och

 • ändra vilka grupper som visas i din profil på Google+
 • lägg till eller ändra en beskrivning
 • ändra bakgrunds- och profilfotona.

Om du vill redigera din profil på Google+:

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Till vänster klickar du på Profil Profil.
 3. Klicka på Redigera profil.
 4. Gör ändringarna.
 5. Klicka på Spara.
 6. Valfritt: Om du vill öppna informationen i Om mig för ditt Google-konto i en webbläsare klickar du på Om. Ändringar du gör här kan ses i alla Google-produkter som visar din information i Om mig.

Obs! 

 • Samlingar du har skapat visas i din profil för personer du har delat dem med.
 • Du kan när du vill ändra ditt namn och din personliga information, till exempel din födelsedag eller ditt kön, på Google-kontot.
 • För allt som inte är en person, till exempel ett företag, ett band eller ett sportlag, kan du göra en sida på Google+.
 • Om du vill radera taggar, visa eller dölja dina albumplatser samt ladda ned foton kan du hantera dina foton.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?