Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
true

Tingnan at i-edit ang iyong profile sa Google+

Kasama sa iyong profile sa Google+ ang mga post na ginawa mo sa Google+, Collections na ginawa o sinubaybayan mo, at Communities na sinalihan mo. Maaari ka ring magdagdag ng larawan sa cover, larawan sa profile at tagline, na makikita ng publiko. Kung hindi ka magdaragdag ng larawan sa profile, gagawan ka namin nito gamit ang iyong mga inisyal. 

Maaari mo ring i-edit ang ilan sa impormasyong ito sa pamamagitan ng Tungkol sa Akin. Kapag binago mo ang iyong pangalan, tagline, larawan sa profile, o larawan sa cover sa Google+, makikita ito sa iyong impormasyon sa Tungkol sa Akin. 

Tingnan ang iyong profile sa Google+

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google+.
 2. Sa kaliwa, i-click ang Profile Profile.

I-edit ang iyong profile sa Google+

Maaari mong i-edit ang iyong profile sa Google+ upang:

 • Baguhin kung anong Mga Komunidad ang lalabas sa iyong profile sa Google+
 • Piliin kung gusto mo bang lumabas ang Mga Koleksyong sinusubaybayan mo sa iyong profile sa Google+
 • Magdagdag o baguhin ang isang tagline
 • Baguhin ang iyong mga larawan sa cover at profile

Upang i-edit ang iyong profile sa Google+:

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google+.
 2. Sa kaliwa, i-click ang Profile Profile.
 3. I-click ang I-edit ang profile.
 4. Gawin ang iyong mga pagbabago.
 5. I-click ang I-save.
 6. Opsyonal: Upang buksan sa isang browser ang impormasyon sa Tungkol sa Akin ng iyong Google account, i-tap ang Tungkol Dito.

Mga Tala: 

 • Ang mga koleksyong ginawa mo ay makikita sa iyong profile ng mga taong pinagbahagian mo ng mga iyon.
 • Kapag gumawa ka ng mga pagbabago sa iyong impormasyon sa Tungkol sa Akin mula sa Google+, lalabas ang mga pagbabagong iyon sa iba pang produkto ng Google kung saan makikita ng mga tao ang impormasyon mo sa Tungkol sa Akin.
 • Para sa anumang hindi isang tao, gaya ng negosyo, banda, o team, maaari kang gumawa ng page sa Google+
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?
false