Προβολή και επεξεργασία του προφίλ σας Google+

Το προφίλ σας Google+ περιλαμβάνει αναρτήσεις που έχετε δημοσιεύσει στο Google+, Συλλογές που έχετε δημιουργήσει ή που ακολουθείτε και Κοινότητες στις οποίες συμμετέχετε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια φωτογραφία εξωφύλλου, μια φωτογραφία προφίλ και σύντομες πληροφορίες. Αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται δημόσια. Εάν δεν προσθέσετε μια φωτογραφία προφίλ, θα δημιουργήσουμε εμείς μια φωτογραφία με τα αρχικά σας. 

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μέσω της ενότητας Σχετικά με εμένα. Όταν αλλάζετε το όνομα, τις σύντομες πληροφορίες, τη φωτογραφία προφίλ ή τη φωτογραφία εξωφύλλου σας στο Google+, οι αλλαγές θα εμφανίζονται επίσης στις πληροφορίες της ενότητας "Σχετικά με εμένα". 

Δείτε το προφίλ σας Google+

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Google+.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στο εικονίδιο του προφίλ Προφίλ.

Επεξεργασία του προφίλ σας Google+

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας Google+:

 • Για να αλλάξετε τις Κοινότητες που θα εμφανίζονται στο προφίλ σας Google+
 • Για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζονται οι Συλλογές που ακολουθείτε στο προφίλ σας Google+
 • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τις σύντομες πληροφορίες
 • Για να αλλάξετε τις φωτογραφίες εξωφύλλου και προφίλ

Για να επεξεργαστείτε το προφίλ σας Google+:

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Google+.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στο εικονίδιο του προφίλ Προφίλ.
 3. Επιλέξτε Επεξεργασία προφίλ.
 4. Κάντε τις αλλαγές σας που θέλετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
 6. Προαιρετικά: Για να ανοίξετε τις πληροφορίες της ενότητας Σχετικά με εμένα του Λογαριασμού Google σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε Πληροφορίες.

Σημειώσεις: 

 • Οι συλλογές που δημιουργήσατε εμφανίζονται στο προφίλ σας στα άτομα με τα οποία τις έχετε μοιραστεί.
 • Όταν κάνετε αλλαγές στις πληροφορίες της ενότητας "Σχετικά με εμένα" από το Google+, αυτές οι αλλαγές θα εμφανίζονται και σε άλλα προϊόντα της Google όπου τα άτομα μπορούν να βλέπουν τις πληροφορίες της ενότητας "Σχετικά με εμένα".
 • Για οποιαδήποτε οντότητα που δεν είναι άτομο, όπως μια επιχείρηση, μια επωνυμία ή μια ομάδα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα Google+
Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;