Преглед и редактиране на потребителския ви профил в Google+

Потребителският ви профил в Google+ включва публикациите ви в услугата, общностите, в които участвате, и колекциите, които сте създали или следите. Можете също да добавите основна снимка, снимка на потребителския профил и представяне, които са обществени. Ако не добавите снимка на потребителския профил, ще създадем такава вместо вас, като използваме инициалите ви. 

Можете да редактирате част от тази информация през Всичко за мен. Когато промените името си, представянето, снимката на потребителския профил или основната снимка в Google+, това се отразява в данните ви във „Всичко за мен“. 

Преглед на потребителския ви профил в Google+

 1. Отворете Google+ на компютър.
 2. Кликнете върху „Потребителски профил“ Потребителски профил вляво.

Редактиране на потребителския ви профил в Google+

Можете да редактирате потребителския си профил в Google+ и:

 • да промените кои общности се показват в него;
 • да изберете дали следените от вас колекции да се показват в него;
 • да добавите или промените представяне;
 • да промените основната снимка и тази на потребителския профил.

За да редактирате потребителския си профил в Google+:

 1. Отворете Google+ на компютър.
 2. Кликнете върху „Потребителски профил“ Потребителски профил вляво.
 3. Кликнете върху Редактиране на потребителския профил.
 4. Извършете промените.
 5. Кликнете върху Запазване.
 6. По избор: За да отворите информацията си във „Всичко за мен“ в профила си в Google в браузър, кликнете върху Информация.

Бележки: 

 • Създадените от вас колекции се показват в потребителския ви профил на хората, с които сте ги споделили.
 • Когато промените информацията си във „Всичко за мен“ от Google+, тези промени ще се покажат в другите продукти на Google, където тя се вижда.
 • За неща, които не са хора, като например бизнес, група или отбор, можете да създадете страница в Google+
Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?