Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Cài đặt Google+

Bạn có thể thay đổi cài đặt Google+ của mình bằng cách mở menu Điều hướng và chọn Cài đặt.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem và thay đổi một số cài đặt trong một số nền tảng. Nếu không thể tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm, hãy dùng thử thiết bị khác. Trong ứng dụng Android, bạn cần chọn một Tài khoản sau khi mở Cài đặt.

Cài đặt hồ sơ

Bạn có thể chọn hiển thị thông tin gì trong hồ sơ trên Google+ của bạn. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn bằng cách điều hướng tới hồ sơ.

Bạn cũng có thể chọn có giúp người khác tìm hồ sơ của bạn trong kết quả tìm kiếm hay không.

Cài đặt thông báo

Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo dựa trên tác vụ cụ thể, chẳng hạn như khi người nào đó đề cập đến bạn trong một bài đăng hoặc mời bạn tham gia một Cộng đồng.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt thông báo về nội dung cập nhật định kỳ từ Google+, chẳng hạn như nội dung nổi bật, những người bạn có thể biết, đề xuất kết bạn và các hoạt động khác trên Google+.

Xin lưu ý rằng:

  • Bạn có thể không nhận được một số thông báo có mức ưu tiên thấp trên tất cả các thiết bị.
  • Thông báo đẩy của Google+ có thể không khả dụng trên tất cả trình duyệt.
  • Bạn vẫn có thể xem thông báo từ những người bên ngoài cài đặt này cho các bài đăng liên quan đến bạn. Ví dụ: bạn có thể được thông báo nếu một ai đó bên ngoài cài đặt này nhận xét về bài đăng của bạn hoặc nếu họ nhận xét sau bạn về một bài đăng đăng. 
  • Một số thông báo, như những thông báo được gửi qua email, chỉ có thể được tắt bằng cách sử dụng máy tính. 

Cài đặt luồng

Bạn có thể chọn màn hình chính luôn hiển thị với bố cục một cột hoặc hiển thị với nhiều cột khi kích thước màn hình đủ lớn.

Một số cài đặt trợ năng, chẳng hạn như điều hướng hướng đi, hoạt động hữu hiệu nhất với bố cục một cột.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem và thay đổi cài đặt này khi sử dụng máy tính.

Cài đặt ảnh và video

Bạn có thể chọn có bao gồm vị trí địa lý theo mặc định trên ảnh mà bạn chia sẻ hay không.

Bạn có thể chọn mọi người có thể tải xuống ảnh và video mà bạn chia sẻ hay không.

Bạn có thể chọn Google có thể sử dụng ảnh mà bạn chia sẻ công khai trên Google+ làm hình nền hay không. Trừ khi bạn thay đổi cài đặt này, ảnh mà bạn chia sẻ công khai có thể được giới thiệu trên các sản phẩm của Google, chẳng hạn như Chromecast và Google Fiber. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn nếu ảnh của bạn được giới thiệu.

Cài đặt chia sẻ

Bạn có thể thay đổi cài đặt hiển thị cho hoạt động +1 của mình.

Cài đặt vị trí

Bạn có thể sử dụng cài đặt "Vị trí" trong Google+ để thay đổi Cài đặt vị trí Tài khoản Google của bạn.

Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ vị trí của mình từ ứng dụng Google+ mới trên iPhone hoặc iPad được nữa. Nếu trước đây bạn đã thiết lập Chia sẻ vị trí với ứng dụng trên iPhone hoặc iPad, bạn có thể:

  • Sử dụng Tài khoản của tôi để xem và thay đổi cài đặt Chia sẻ vị trí của mình.
  • Tiếp tục chia sẻ vị trí nếu bạn đang sử dụng Lịch sử vị trí trong ứng dụng Google.

Cài đặt bảo mật

Bạn có thể quản lý lịch sử tìm kiếm và hoạt động của mình trên Google. Bạn sẽ có được trải nghiệm tùy chỉnh hơn khi bật lịch sử tìm kiếm và Hoạt động trên Google nhưng bạn có thể xóa thông tin này và điều chỉnh các cài đặt này.

Ứng dụng có Đăng nhập bằng Google+

Bạn có thể quản lý các ứng dụng mà bạn đã kết nối với Tài khoản Google của mình từ trang cài đặt Google+.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể truy cập cài đặt này bằng ứng dụng Android.

Cài đặt chung

Bạn có thể chọn ai có thể nhận xét về các bài đăng công khai của mình.

Bạn cũng có thể thực hiện thay đổi đối với Nhật ký hoạt động. Nhật ký hoạt động cho phép bạn quản lý và xóa hoạt động của mình trên Google+, chẳng hạn như nhận xét, +1 hoặc bài đăng. Trước tiên, có thể bạn cần nhấp vào Quản lý hoạt động trên Google+.

Xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo

Bạn có thể bật hoặc tắt xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.