Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc một số người dùng bị đăng xuất khỏi tài khoản. Hiện chúng tôi đang điều tra về sự cố này. Các bạn yên tâm rằng không có dấu hiệu gì về việc an ninh tài khoản bị đe doạ. Các bạn có thể thử đăng nhập lại tại accounts.google.com. Nếu các bạn không nhớ mật khẩu, xin hãy dùng đường link này (g.co/recover) để khôi phục mật khẩu. Nếu bạn sử dụng cách xác minh hai bước, việc nhận mã xác minh qua tin nhắn SMS có thể mất một chút thời gian. Bạn có thể thử lại một lần nữa hoặc sử dụng mã dự phòng.

Cài đặt Google+

Bạn có thể thay đổi cài đặt Google+ của mình bằng cách mở menu Điều hướng và chọn Cài đặt.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem và thay đổi một số cài đặt trong một số nền tảng. Nếu không thể tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm, hãy dùng thử thiết bị khác. Trong ứng dụng Android, bạn cần chọn một Tài khoản sau khi mở Cài đặt.

Cài đặt hồ sơ

Bạn có thể chọn hiển thị thông tin gì trong hồ sơ trên Google+ của bạn. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hồ sơ trên Google+ của bạn bằng cách điều hướng tới hồ sơ.

Bạn cũng có thể chọn có giúp người khác tìm hồ sơ của bạn trong kết quả tìm kiếm hay không.

Cài đặt thông báo

Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo dựa trên tác vụ cụ thể, chẳng hạn như khi người nào đó đề cập đến bạn trong một bài đăng hoặc mời bạn tham gia một Cộng đồng.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt thông báo về nội dung cập nhật định kỳ từ Google+, chẳng hạn như nội dung nổi bật, những người bạn có thể biết, đề xuất kết bạn và các hoạt động khác trên Google+.

Xin lưu ý rằng:

  • Bạn có thể không nhận được một số thông báo có mức ưu tiên thấp trên tất cả các thiết bị.
  • Thông báo đẩy của Google+ có thể không khả dụng trên tất cả trình duyệt.

Cài đặt luồng

Bạn có thể chọn màn hình chính luôn hiển thị với bố cục một cột hoặc hiển thị với nhiều cột khi kích thước màn hình đủ lớn.

Một số cài đặt trợ năng, chẳng hạn như điều hướng hướng đi, hoạt động hữu hiệu nhất với bố cục một cột.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem và thay đổi cài đặt này khi sử dụng máy tính.

Cài đặt ảnh và video

Bạn có thể chọn có bao gồm vị trí địa lý theo mặc định trên ảnh mà bạn chia sẻ hay không.

Bạn có thể chọn mọi người có thể tải xuống ảnh và video mà bạn chia sẻ hay không.

Bạn có thể chọn Google có thể sử dụng ảnh mà bạn chia sẻ công khai trên Google+ làm hình nền hay không. Trừ khi bạn thay đổi cài đặt này, ảnh mà bạn chia sẻ công khai có thể được giới thiệu trên các sản phẩm của Google, chẳng hạn như Chromecast và Google Fiber. Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn nếu ảnh của bạn được giới thiệu.

Cài đặt chia sẻ

Bạn có thể thay đổi cài đặt hiển thị cho hoạt động +1 của mình.

Cài đặt vị trí

Bạn có thể sử dụng cài đặt "Vị trí" trong Google+ để thay đổi Cài đặt vị trí Tài khoản Google của bạn.

Cài đặt bảo mật

Bạn có thể quản lý lịch sử tìm kiếm và hoạt động của mình trên Google. Bạn sẽ có được trải nghiệm tùy chỉnh hơn khi bật lịch sử tìm kiếm và Hoạt động trên Google nhưng bạn có thể xóa thông tin này và điều chỉnh các cài đặt này.

Cài đặt liên hệ

Bạn có thể chọn những người mà bạn kết nối trên Google+ có được thêm vào danh bạ Android của bạn hay không.

Bạn cũng có thể bật hoặc tắt "Cải thiện đề xuất", điều này cho phép Google sử dụng dữ liệu từ thiết bị của bạn để đưa ra đề xuất cho bạn trong Google+.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xem và thay đổi các cài đặt này khi sử dụng ứng dụng Android.

Ứng dụng có Đăng nhập bằng Google+

Bạn có thể quản lý các ứng dụng mà bạn đã kết nối với Tài khoản Google của mình từ trang cài đặt Google+.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể truy cập cài đặt này bằng ứng dụng Android.

Cài đặt chung

Bạn có thể chọn ai có thể nhận xét về các bài đăng công khai của mình.

Bạn cũng có thể thực hiện thay đổi đối với Nhật ký hoạt động. Nhật ký hoạt động cho phép bạn quản lý và xóa hoạt động của mình trên Google+, chẳng hạn như nhận xét, +1 hoặc bài đăng. Trước tiên, có thể bạn cần nhấp vào Quản lý hoạt động trên Google+.

Xác nhận được chia sẻ trong quảng cáo

Bạn có thể bật hoặc tắt xác thực được chia sẻ trong quảng cáo. Tìm hiểu thêm.

Cài đặt luồng của vòng kết nối

Bạn có thể chọn có hiển thị luồng của vòng kết nối trong menu Trang chủ hay không.

Lưu ý: Để xem luồng của vòng kết nối trong ứng dụng iOS, hãy mở vòng kết nối mà bạn muốn xem luồng, chạm vào biểu tượng menu và chọn Xem luồng của vòng kết nối.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.