Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Làm quen với luồng trên trang chủ của bạn

Luồng trên trang chủ của bạn là nơi bạn nhìn thấy các bài đăng mà người khác đã chia sẻ.

Để những nội dung mà bạn quan tâm nhất xuất hiện trong luồng trên trang chủ của bạn, hãy theo dõi một số Bộ sưu tập và hồ sơ của những người dùng khác hoặc tham gia một số Cộng đồng.

Bạn cũng có thể xem nội dung được đề xuất. 

Luồng trên trang chủ của bạn

Bạn có thể xem luồng trên trang chủ của mình bằng cách chọn Trang chủ trong menu Google+. Khi nhìn thấy một bài đăng trong luồng trên trang chủ, bạn có thể:

Theo dõi mọi người, Bộ sưu tập và Cộng đồng

Bạn có thể tìm Bộ sưu tập để theo dõi và Cộng đồng để tham gia tùy theo sở thích của bạn. Khi bạn theo dõi một Bộ sưu tập hoặc tham gia một Cộng đồng, các bài đăng từ Bộ sưu tập hoặc Cộng đồng đó có thể xuất hiện trong luồng trên trang chủ của bạn.

Bạn cũng có thể theo dõi mọi người. Khi bạn theo dõi một người, các bài đăng mà họ chia sẻ với bạn có thể xuất hiện trong luồng trên trang chủ của bạn.

Những người mà bạn theo dõi không phải theo dõi lại bạn, vì vậy có thể họ không nhìn thấy nội dung bạn đăng.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.