Använd mindre data i Google+

När du har en långsam anslutning hjälper Google+ dig läsa in flödet snabbare och spara data genom åtgärder som automatisk visning av bildversioner med lägre kvalitet och icke-automatisk uppspelning av GIF-filer.

Om du vill att Google+ ska spara bandbredd hela tiden kan du aktivera inställningen Begränsa dataanvändning. Om den här inställningen är på visar Android-appen för Google+ alltid bilder med lägre kvalitet och spelar aldrig upp GIF-filer automatiskt.

Använd mindre data i Android-appen för Google+

Så här använder du mindre data:

  1. Öppna Android-appen för Google+ Google Plus.
  2. Tryck på Meny Meny och sedan Inställningar.
  3. Tryck på reglaget bredvid Begränsa dataanvändning.

Visa en bildversion i hög kvalitet eller spela upp en GIF-fil

Om du vill se en bildversion i hög kvalitet eller spela upp en GIF-fil trycker du på bilden eller GIF-filen. Det kan ta en stund att läsa in den.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?