Menšia spotreba dát na Google+

Keď máte pomalé pripojenie, Google+ vám pomôže rýchlejšie načítavať stream a šetriť spotrebu dát napríklad tým, že bude automaticky zobrazovať verzie obrázkov s nižšou kvalitou a nebude automaticky prehrávať súbory GIF.

Ak chcete, aby sa na Google+ stále šetrila rýchlosť pripojenia, môžete zapnúť nastavenie Šetriť spotrebu dát. Ak je toto nastavenie zapnuté, aplikácia Google+ pre Android bude vždy zobrazovať obrázky s nižšou kvalitou a nikdy nebude automaticky prehrávať súbory GIF.

Menšia spotreba dát v aplikácii Google+ pre Android

Ak chcete spotrebúvať menej dát:

  1. Otvorte aplikáciu Google+ pre Android Google plus.
  2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
  3. Klepnite na prepínač vedľa položky Šetriť spotrebu dát.

Zobrazenie verzie obrázka s vysokou kvalitou alebo prehratie súboru GIF

Ak chcete zobraziť verziu obrázka s vysokou kvalitou alebo prehrať súbor GIF, klepnite na obrázok alebo súbor GIF. Načítanie môže chvíľu trvať.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?