ส่งคำขอลบรูปภาพของผู้เยาว์ใน Google+

คุณสามารถส่งคำขอลบภาพของผู้เยาว์ (บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี) ใน Google+ ได้ถ้าคุณคือผู้เยาว์ในภาพ หรือถ้าคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์

โดยทั่วไปเราจะลบรูปภาพของผู้เยาว์หลังจากได้รับคำขอที่ถูกต้อง แต่เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอดังกล่าว เช่น เราอาจไม่สามารถลบรูปภาพที่มีคุณค่าความเป็นข่าวหรือสารคดี หรืออยู่ในความสนใจของสาธารณะ หรือมีผู้เยาว์ที่เห็นไม่ชัดหรือไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

โปรดทราบว่าคำขอลบรูปภาพจะต้องมี URL ที่เจาะจงและหากรูปภาพนั้นได้รับการอัปโหลดซ้ำอีกครั้ง คุณจะต้องส่งคำขอต่างหาก

หากมีคนคัดลอกรูปภาพที่คุณสร้างหรือเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ คุณสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักตกอยู่ในอันตราย โปรดติดต่อผู้รักษากฎหมายในท้องที่

ดำเนินการต่อ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร