Заявка за премахване на изображение на непълнолетно лице от Google+

Можете да заявите премахване на изображение на непълнолетно лице (ненавършило 18 години) в Google+, ако сте съответното лице или сте негов родител или настойник.

Обикновено премахваме изображенията на непълнолетни лица, след като получим валидна заявка. Запазваме си правото обаче да отказваме заявки. Например може да не сме в състояние да премахнем изображения, които имат новинарска стойност или документален характер, представляват сериозен обществен интерес или съдържат непълнолетно лице, което не може да се види добре или идентифицира.

Моля, имайте предвид, че заявката за премахване трябва да съдържа конкретен URL адрес. Ако изображението бъде качено отново, трябва да подадете друга заявка.

Ако някой е копирал създадено от вас изображение или притежавано от вас съдържание, можете да подадете жалба относно авторските права.

Ако вие или ваш познат сте в непосредствена опасност, моля, свържете се с местните правоохранителни органи.

Продължаване
Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?