ตั้งข้อจำกัดด้านอายุและประเทศสำหรับโปรไฟล์และเนื้อหา Google+

หมายเหตุ: เฉพาะผู้ที่เปิดใช้งานการตั้งค่าผู้ชมเป้าหมายก่อนวันที่ 24 เมษายน 2019 เท่านั้นจึงจะใช้การตั้งค่านี้ได้ หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ โพสต์ใหม่จะใช้การตั้งค่าที่อัปเดตแล้ว ในขณะที่โพสต์เก่าจะยังคงใช้การตั้งค่าก่อนหน้านี้  

หากต้องการแชร์โพสต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มุ่งเป้าหมายไปที่บุคคลในบางกลุ่มอายุหรือบางประเทศ คุณสามารถใช้การตั้งค่า Google+ เพื่อเลือกผู้ที่จะมองเห็นเนื้อหานั้นได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ Google+ อนุญาตและไม่อนุญาต โปรดอ่านนโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้ของเรา

การจำกัดการเข้าถึงตามอายุหรือสถานที่

จำกัดโดยเลือกช่วงอายุ

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์

 2. ที่มุมซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ใน "อื่นๆ" ให้คลิกแก้ไขถัดจาก "ผู้ชมเป้าหมาย"
 4. หากต้องการเลือกประเภทบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึง ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจาก "ผู้ชมเป้าหมาย" คุณเลือกได้ระหว่าง "ทุกคน" "ผู้ใช้อายุ 18 ปีขึ้นไป" "ผู้ใช้อายุ 21 ปีขึ้นไป" หรือ "กำหนดเอง"
 5. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิกช่องยืนยันว่าคุณได้อ่านวิธีการแล้ว จากนั้น จากนั้นคลิกบันทึก

จำกัดโดยการกำหนดอายุขั้นต่ำ

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่มุมซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ใน "อื่นๆ" ให้คลิกแก้ไขถัดจาก "ผู้ชมเป้าหมาย"
 4. ถัดจาก "ผู้ชมเป้าหมาย" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น กำหนดเอง
 5. ถัดจาก "การตั้งค่าส่วนกลาง" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น อายุขั้นต่ำของผู้ใช้ จากนั้น จากนั้นพิมพ์อายุลงไป
 6. ที่ด้านล่างของหน้า ให้คลิกช่องยืนยันว่าคุณได้อ่านวิธีการแล้ว จากนั้น จากนั้นคลิกบันทึก

จำกัดการเข้าถึงตามสถานที่

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่มุมซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ใน "อื่นๆ" ให้คลิกแก้ไขถัดจาก "ผู้ชมเป้าหมาย"
 4. ถัดจาก "ผู้ชมเป้าหมาย" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น กำหนดเอง
 5. หากต้องการเลือกผู้ที่ดูเนื้อหาของคุณได้ ให้ไปที่ช่องค้นหาใน "การตั้งค่าเฉพาะประเทศ" จากนั้นพิมพ์ชื่อประเทศและคลิกลูกศรลง ลูกศรลง คุณเลือกได้ระหว่าง "ทุกคน" "ไม่มีใครเลย" หรือกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ใช้ในประเทศนั้น
 6. คลิกเพิ่ม จากนั้น ที่ด้านล่างของหน้า คลิกช่องยืนยันว่าคุณได้อ่านวิธีการแล้ว จากนั้น บันทึก

หมายเหตุ: คุณเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อ หากเพิ่มข้อจำกัดลงไป บุคคลที่เคยเห็นโปรไฟล์และเนื้อหาในอดีตอาจดูเนื้อหาทั้งหมดของคุณไม่ได้อีกต่อไป

หากลบข้อจำกัด การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อสิ่งที่โพสต์หลังเปลี่ยนการตั้งค่า แต่จะไม่เปลี่ยนผู้ที่สามารถดูเนื้อหาที่คุณได้โพสต์ไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่า

สิ่งที่ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงเห็นและไม่เห็น

ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงอาจยังมองเห็นเนื้อหาบางอย่างของคุณอยู่ แม้ว่าคุณจะใช้การตั้งค่าเพื่อเลือกผู้ที่จะมองเห็นเนื้อหาได้ไว้แล้วก็ตาม

สิ่งที่ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงเห็น สิ่งที่ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงจะไม่เห็น
ชื่อโปรไฟล์ รูปโปรไฟล์ และรูปภาพปกของคุณ โพสต์ของคุณหลังจากเปิดการจำกัด
รูปภาพ (รวมถึงรูปภาพที่แชร์ในโพสต์) ชุมชน แฮงเอาท์ กิจกรรม รีวิว และเนื้อหา Google+ อื่นๆ นอกเหนือจากโพสต์ ข้อมูลบางอย่างในแท็บ "เกี่ยวกับ" ของโปรไฟล์
ความคิดเห็นที่คุณแสดงจากโปรไฟล์ของคุณ  
ช่องและวิดีโอ YouTube ของคุณ ยกเว้นคุณจะเปิดการตั้งค่าข้อจำกัดด้านอายุผ่าน YouTube  

หมายเหตุ คุณลักษณะบางอย่างของ Google+ กำหนดให้ต้องมีเจ้าของหรือผู้ดูแล เช่น ชุมชน และกิจกรรม เจ้าของและผู้ดูแลสามารถดูและจัดการเนื้อหาที่คุณแชร์บนเพจของพวกเขาได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะอยู่ในหมวดหมู่ที่คุณจำกัดการเข้าถึงไว้ก็ตาม

สิ่งสำคัญอื่นๆ ที่คุณควรทราบมีดังนี้

 • ลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากระบบ: หากคุณใช้การตั้งค่าผู้ชมเป้าหมาย การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลกับผู้ใช้ Google ที่ลงชื่อเข้าใช้ซึ่งได้ใส่วันเกิดไว้ในบัญชีของตน ผู้ที่ออกจากระบบไปจะดูเนื้อหาจำกัดอายุไม่ได้ ระบบจะใช้ข้อจำกัดเฉพาะประเทศไม่ว่าบุคคลนั้นจะลงชื่อเข้าใช้อยู่หรือออกจากระบบก็ตาม
 • เนื้อหาที่ได้รับผล: ในปัจจุบันการตั้งค่าผู้ชมเป้าหมายของคุณจะมีผลกับโพสต์และข้อมูลบางอย่างในแท็บ "เกี่ยวกับ" แต่ในอนาคตการตั้งค่าดังกล่าวอาจมีผลกับเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณโพสต์เช่นกัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เราจะอัปเดตบทความนี้เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 • หาเนื้อหาด้วยการค้นหา: แม้ว่าคุณจะใช้ข้อจำกัดเหล่านี้ แต่ผู้คนอาจยังพบเนื้อหาของคุณได้ด้วยการค้นหา หมายความว่าการตั้งค่าผู้ชมเป้าหมายจะไม่เปลี่ยนวิธีการดูเนื้อหาของเครื่องมือการค้นหา โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ หรือ Google+ API
สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับสินค้าและบริการที่มีการควบคุม

คุณไม่สามารถใช้ Google+ เพื่อช่วยขายสินค้าที่มีการควบคุม เช่น เครื่องดื่มมึนเมาหรือยาสูบ หากทำเช่นนั้น Google อาจลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือระงับบัญชีของคุณ

โปรไฟล์ที่ถูกจำกัดโดยอัตโนมัติหรือเนื่องจากการดูแล

ในบางกรณี เราอาจจำกัดโปรไฟล์เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมายหรือนโยบาย ในกรณีนี้ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนข้อจำกัดเหล่านี้ แต่สามารถเพิ่มข้อจำกัดได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร