Nastavenie obmedzení obsahu a profilu Google+, ktoré sa vzťahujú na krajinu a vek

Poznámka: Toto nastavenie cieľového publika je k dispozícii iba pre ľudí, ktorí ho povolili pred 24. aprílom 2019. Ak ho zmeníte, pri nových príspevkoch sa použije aktualizované nastavenie, zatiaľ čo pri starých sa zachová to predošlé.  

Ak chcete zdieľať príspevky alebo iný obsah určený pre konkrétnu vekovú skupinu alebo krajinu, zobrazovanie týchto informácií môžete upraviť v nastaveniach služby Google+.

Podrobnejšie informácie o tom, čo je a čo nie je povolené na Google+, nájdete v našich pravidlách pre obsah a správanie používateľa.

Obmedzenie prístupu podľa veku a polohy

Obmedzenie nastavením vekovej skupiny

 1. V počítači otvorte Google+.

 2. V ľavom hornom rohu kliknite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. V časti Iné kliknite vedľa položky Cieľové publikum na Upraviť.
 4. Ak chcete vybrať typ ľudí, ktorých chcete osloviť, vedľa položky Cieľové publikum kliknite na šípku nadol Šípka nadol. Na výber máte tieto možnosti: Ktokoľvek, Používatelia vo veku 18 rokov a viac, Používatelia vo veku 21 rokov a viac, Vlastné.
 5. V dolnej časti stránky kliknite na pole, v ktorom potvrdíte, že ste si prečítali pokyny a potom kliknite na Uložiť.

Obmedzenie nastavením minimálneho veku

 1. V počítači otvorte Google+.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. V časti Iné kliknite vedľa položky Cieľové publikum na Upraviť.
 4. Vedľa položky Cieľové publikum kliknite na šípku nadol Šípka nadol a potom Vlastné.
 5. Vedľa položky Globálne nastavenia kliknite na šípku nadol Šípka nadol a potom kliknite na Minimálny vek používateľa a potom zadajte vek.
 6. V dolnej časti stránky kliknite na pole, v ktorom potvrdíte, že ste si prečítali pokyny a potom kliknite na Uložiť.

Obmedzenie prístupu podľa polohy

 1. V počítači otvorte Google+.
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia Nastavenia.
 3. V časti Iné kliknite vedľa položky Cieľové publikum na Upraviť.
 4. Vedľa položky Cieľové publikum kliknite na šípku nadol Šípka nadol a potom Vlastné.
 5. Ak chcete vybrať, komu sa môže zobrazovať váš obsah, do vyhľadávacieho poľa v časti Nastavenia pre krajiny zadajte názov krajiny a kliknite na šípku nadol Šípka nadol. Môžete vybrať možnosť Ktokoľvek alebo Nikto, prípadne nastaviť minimálny požadovaný vek používateľov v danej krajine.
 6. Kliknite na Pridať a potom v dolnej časti stránky kliknite na pole, v ktorom potvrdíte, že ste si prečítali pokyny a potom Uložiť.

Poznámka: Tieto nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť. Ak pridáte ďalšie obmedzenia, ľudia, ktorým sa v minulosti váš profil a obsah zobrazovali, môžu niektorý obsah prestať vidieť.

Ak odstránite obmedzenia, bude to mať vplyv len na obsah, ktorý uverejníte následne po zmene nastavení. Táto zmena nijako neovplyvní zobrazovanie obsahu, ktorý ste uverejnili pred zmenou týchto nastavení.

Čo sa zobrazuje obmedzeným používateľom a čo nie

Obmedzeným používateľom sa môže zobrazovať určitá časť vášho obsahu, a to aj v prípade, že ste použili nastavenia na obmedzenie zobrazovania svojho obsahu.

Čo sa zobrazuje obmedzeným používateľom Čo sa nezobrazuje obmedzeným používateľom
Vaše profilové meno, profilová fotka a titulná fotka Vaše príspevky zverejnené po zapnutí obmedzenia
Fotky (vrátane fotiek zdieľaných v príspevkoch), komunity, hangouty, udalosti, recenzie a ďalší ľubovoľný obsah na Google+ iný ako príspevky Niektoré informácie, ktoré ste vo svojom profile uviedli v časti „O mne“
Komentáre, ktoré ste pridali zo svojho profilu  
Váš kanál a videá na YouTube, ak nemáte v službe YouTube zapnuté obmedzenie veku  

Poznámka: Niektoré funkcie Google+, ako sú komunity a udalosti, vyžadujú vlastníkov alebo moderátorov. Vlastníci a moderátori si môžu zobraziť a spravovať obsah, ktorý zdieľate na ich stránke, aj keď sú zaradení do kategórie, ktorú ste nejakým spôsobom obmedzili.

Zopár vecí, na ktoré by sa nemalo zabúdať:

 • Prihlásenie alebo odhlásenie: Ak používate nastavenia cieľového publika, uplatnia sa pri prihlásených používateľoch Googlu, ktorí majú v účte pridaný dátum narodenia. Ak sa používateľ odhlási, príde o možnosť pozrieť si obsah, na ktorý sa vzťahuje vekové obmedzenie. Obmedzenia konkrétnych krajín sa uplatňujú bez ohľadu na to, či je používateľ prihlásený alebo odhlásený.
 • Dotknutý obsah: Vaše nastavenia cieľového publika majú aktuálne vplyv na príspevky a niektoré informácie uvedené na karte „O mne“. V budúcnosti ale môžu mať vplyv aj na ďalší obsah, ktorý uverejníte. Ak by nastala takáto situácia, tento článok bude rozšírený o vysvetlenie nových zmien.
 • Hľadanie obsahu cez vyhľadávanie: Aj keď použijete tieto nastavenia, ľudia môžu váš obsah nájsť, ak ho dajú hľadať. Znamená to, že vaše nastavenia cieľového publika nemajú vplyv na spracovanie vášho obsahu vyhľadávačmi, webovými indexovými prehľadávačmi ani rozhraním Google+ API.
Zvláštne upozornenie vzťahujúce sa na regulované tovary a služby

Službu Google+ nemôžete používať na podporu predaja regulovaných tovarov, ako je napríklad alkohol alebo tabak. Ak tak urobíte, spoločnosť Google môže nevhodný obsah odstrániť alebo pozastaviť váš účet.

Automaticky alebo administratívne obmedzené profily

V niektorých prípadoch môžeme profily obmedziť z právnych dôvodov alebo dôvodov týkajúcich sa pravidiel. V takom prípade nie je možné tieto nastavenia zmeniť, je však možné pridať ďalšie obmedzenia.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?