Ustawianie ograniczeń związanych z krajem i wiekiem użytkowników dla profilu Google+ i dodawanych do niego treści

Uwaga: ustawienie „Docelowi odbiorcy” jest dostępne tylko dla osób, które włączyły tę funkcję przed 24 kwietnia 2019 roku. Zmiana ustawień będzie obejmować tylko nowe posty. Wcześniejsze posty zachowają dotychczasową konfigurację.  

Jeśli chcesz udostępniać posty lub inne materiały przeznaczone tylko dla określonych grup wiekowych lub użytkowników z danego kraju, w ustawieniach Google+ możesz wybrać, kto będzie mógł zobaczyć te informacje.

Zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą treści i zachowania użytkownika, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, co jest dozwolone w Google+, a co nie.

Ograniczanie dostępu ze względu na wiek lub położenie geograficzne

Ograniczanie poprzez wybór przedziału wiekowego

 1. Otwórz Google+ na komputerze.

 2. W lewym górnym rogu kliknij menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. W sekcji „Inne” obok „Docelowi odbiorcy” kliknij Edytuj.
 4. Aby wybrać, do jakiej grupy użytkowników chcesz trafić, obok „Docelowi odbiorcy” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół. Dostępne opcje to: „Każdy”, „Użytkownicy mający co najmniej 18 lat”, „Użytkownicy mający co najmniej 21 lat” i „Niestandardowe”.
 5. Na dole strony zaznacz pole wyboru potwierdzające zapoznanie się z wytycznymi a potem kliknij Zapisz.

Ograniczanie poprzez ustawienie minimalnego wieku

 1. Otwórz Google+ na komputerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. W sekcji „Inne” obok „Docelowi odbiorcy” kliknij Edytuj.
 4. Obok opcji „Docelowi odbiorcy” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Niestandardowe.
 5. Obok „Ustawienia globalne” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Minimalny wiek użytkownika a potem wpisz wiek.
 6. Na dole strony zaznacz pole wyboru potwierdzające zapoznanie się z wytycznymi a potem kliknij Zapisz.

Ograniczanie dostępu ze względu na położenie geograficzne

 1. Otwórz Google+ na komputerze.
 2. W lewym górnym rogu kliknij menu Menu a potem Ustawienia Ustawienia.
 3. W sekcji „Inne” obok „Docelowi odbiorcy” kliknij Edytuj.
 4. Obok opcji „Docelowi odbiorcy” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Niestandardowe.
 5. Aby wybrać, kto może wyświetlać Twoje treści, w polu wyszukiwania pod „Ustawienia dla poszczególnych krajów” wpisz nazwę kraju i kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół. Możesz wybrać „Każdy”, „Nikt” lub ustawić minimalny wiek dla użytkowników z wybranego kraju.
 6. Kliknij Dodaj a potem na dole strony, zaznacz pole wyboru potwierdzające zapoznanie się z wytycznymi a potem Zapisz.

Uwaga: ustawienia możesz zmienić w dowolnym momencie. Jeśli dodasz więcej ograniczeń, niektóre osoby, który miały dostęp do Twojego profilu i opublikowanych w nim treści, mogą utracić możliwość ich wyświetlania.

Jeśli usuniesz ograniczenia, będzie to miało wpływ wyłącznie na treści opublikowane po zmianie ustawień. Nie zmieni to ograniczeń zastosowanych do treści opublikowanych przed zmianą ustawień.

Co mogą, a czego nie mogą zobaczyć użytkownicy z ograniczonym dostępem

Użytkownicy z ograniczonym dostępem mogą widzieć niektóre Twoje treści nawet po określeniu w ustawieniach, kto może oglądać takie informacje.

Co mogą zobaczyć użytkownicy z ograniczonym dostępem Czego nie mogą zobaczyć użytkownicy z ograniczonym dostępem
Nazwa Twojego profilu, Twoje zdjęcie profilowe i zdjęcie na okładkę Twoje posty po włączeniu ograniczeń
Zdjęcia (w tym udostępnione w postach), społeczności, Hangouty, wydarzenia, opinie i pozostałe treści z Google+ niebędące postami Niektóre informacje z sekcji „O mnie” Twojego profilu
Komentarze dodane z Twojego profilu  
Twój kanał w YouTube lub filmy, chyba że włączone są ograniczenia wiekowe w YouTube  

Uwaga: niektóre funkcje Google+, takie jak społeczności i wydarzenia, muszą mieć właścicieli lub moderatorów. Właściciele i moderatorzy mogą wyświetlać treść, którą udostępniasz na ich stronie, i zarządzać nią, nawet jeśli należą do określonej przez Ciebie grupy użytkowników z ograniczonym dostępem.

Kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

 • Zalogowanie lub wylogowanie się: jeśli zmienisz ustawienia odbiorców docelowych, będą one dotyczyć zalogowanych użytkowników, którzy dodali datę urodzenia na swoim koncie Google. Wylogowani użytkownicy nie będą mogli wyświetlić treści ograniczonej ze względu na wiek. Ograniczenia związane z krajem zostaną zastosowane bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany.
 • Treści, których to dotyczy: ustawienia docelowych odbiorców mają obecnie wpływ na posty i niektóre dane na karcie Informacje. Jednak w przyszłości mogą one też objąć inne publikowane przez Ciebie treści. W takim przypadku do tego artykułu zostanie dodany opis wprowadzonych zmian.
 • Wyszukiwanie treści: nawet jeśli zastosujesz te ograniczenia, inne osoby będą mogły znaleźć Twoje treści, wyszukując je. Oznacza to, że ustawienia docelowych odbiorców nie wpływają na dostęp do treści dla wyszukiwarek, robotów indeksujących ani interfejsu API Google+.
Uwagi o towarach i usługach będących przedmiotem specjalnych regulacji

Używanie Google+ do sprzedaży towarów objętych regulacjami, takich jak alkohol lub wyroby tytoniowe, jest niedozwolone. Jeśli użytkownik jednak się tego dopuści, Google może usunąć treści naruszające zasady lub zawiesić powiązane z nimi konto.

Profile z ograniczeniami automatycznymi lub administracyjnymi

W niektórych przypadkach dostęp do profilów może zostać ograniczony, tak aby spełniały one wymogi określone prawem i innymi przepisami. W takich przypadkach ograniczeń nie można zmienić, ale mogą zostać zastosowane dodatkowe ograniczenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?