รูปภาพใน Google+

ดูหรือลบป้ายชื่อที่ลิงก์กับคุณ

ถ้าต้องการดูหรือลบป้ายชื่อในภาพที่มีคุณแท็กอยู่ โปรดไปยังที่เก็บอัลบั้ม ค้นหาภาพที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกรายละเอียด ข้อมูล

นอกจากนี้ คุณยังดูคนอื่นๆ ที่แท็กอยู่ในรูปภาพในที่เก็บอัลบั้มได้ด้วย

แสดงสถานที่ที่ถ่ายรูป

เรียนรู้วิธีซ่อนข้อมูลสถานที่ที่ถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอโดยใช้ Google Photos ใหม่ บทความนี้สำหรับรูปภาพที่โพสต์ใน Google+

คุณสามารถแสดงให้คนอื่นๆ ที่เห็นรูปภาพทราบว่าคุณถ่ายรูปที่ไหน โดยเลือกให้แสดงข้อมูลสถานที่คุณสามารถเพิ่มสถานที่ในรูปภาพด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ โดยเปิดบริการตำแหน่ง

หากต้องการดูรูปภาพทั้งหมดที่โพสต์ใน Google+ (และบริการอื่นๆ ของ Google) คุณสามารถไปยังที่เก็บอัลบั้มได้

ขั้นที่ 1: เปิดบริการตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. เปิดการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะตำแหน่ง จากนั้น เลือกเปิด

ขั้นที่ 2: แสดงสถานที่สำหรับรูปภาพใหม่ที่อัปโหลด

เมื่อเปิดบริการตำแหน่งแล้ว คุณสามารถเลือกให้แสดงข้อมูลตำแหน่งสำหรับรูปภาพและวิดีโอที่คุณอัปโหลดไปยัง Google+ ได้โดยอัตโนมัติในอนาคต 

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์ Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า 
 3. แตะชื่อบัญชีของคุณ
 4. แตะรูปภาพหรือรูปภาพและวิดีโอที่แชร์อยู่ใน Google+ 
 5. เปิด "แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยเริ่มต้นในอัลบั้ม Google+ ที่เพิ่งแชร์"

แสดงหรือซ่อนสถานที่สำหรับอัลบั้มที่อัปโหลดไปยัง Google+ แล้ว

แม้ว่าคุณจะเปิดการตั้งค่า "แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยค่าเริ่มต้นในอัลบั้มที่เพิ่งแชร์" ไว้ แต่คุณยังสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนสถานที่สำหรับอัลบั้มที่ต้องการได้

หากเลือกซ่อนข้อมูลสถานที่ของอัลบั้มหนึ่ง คนที่ดูอัลบั้มนั้นจะไม่สามารถดูข้อมูลสถานที่ของรูปภาพในอัลบั้มนั้นได้

 1. เปิดเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android แล้วเข้า Google+
 2. เลือกภาพในอัลบั้มที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนสถานที่ 
 3. แตะรายละเอียด ข้อมูล ด้านขวาบน
 4. ที่ด้านขวาล่าง ข้าง "แชร์ข้อมูลสถานที่ของอัลบั้มนี้กับผู้ดู" ให้เลือกหรือไม่เลือกช่องนั้น 

ดาวน์โหลดรูปภาพโดยใช้ Google+

บันทึกรูปภาพและดาวน์โหลดอัลบั้มของคุณโดยใช้ Google+ คนที่คุณแชร์รูปภาพด้วยจะดาวน์โหลดรูปภาพของคุณโดยใช้ Google+ ได้เช่นกัน เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า 

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะรูปภาพที่ต้องการดาวน์โหลด
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ดาวน์โหลด 

จำกัดไม่ให้คนอื่นสามารถดาวน์โหลดรูปภาพของคุณโดยใช้ Google+

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า 
 3. แตะรูปภาพหรือรูปภาพและวิดีโอที่แชร์อยู่ใน Google+
 4. ปิด "อนุญาตให้ผู้ดูดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอของฉันที่แชร์อยู่ใน Google+" 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร