รูปภาพใน Google+

ดูหรือลบป้ายชื่อที่ลิงก์กับคุณ

ถ้าต้องการดูหรือลบป้ายชื่อในภาพที่มีคุณแท็กอยู่ โปรดไปยังที่เก็บอัลบั้ม ค้นหาภาพที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกรายละเอียด ข้อมูล

นอกจากนี้ คุณยังดูคนอื่นๆ ที่แท็กอยู่ในรูปภาพในที่เก็บอัลบั้มได้ด้วย

แสดงสถานที่ที่ถ่ายรูป

เรียนรู้วิธีซ่อนข้อมูลสถานที่ที่ถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอโดยใช้ Google Photos ใหม่ บทความนี้สำหรับรูปภาพที่โพสต์ใน Google+

คุณสามารถแสดงให้คนอื่นๆ ที่เห็นรูปภาพทราบว่าคุณถ่ายรูปที่ไหน โดยเลือกให้แสดงข้อมูลสถานที่คุณสามารถเพิ่มสถานที่ในรูปภาพด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ โดยเปิดบริการตำแหน่ง

หากต้องการดูรูปภาพทั้งหมดที่โพสต์ใน Google+ (และบริการอื่นๆ ของ Google) คุณสามารถไปยังที่เก็บอัลบั้มได้

 1. เปิด Google+ จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่า 
 3. ไปที่ส่วน "รูปภาพ" หรือ "รูปภาพและวิดีโอที่แชร์ใน Google+" แล้วเปิด "แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยค่าเริ่มต้นในอัลบั้ม Google+ ที่เพิ่งแชร์"

แสดงหรือซ่อนสถานที่สำหรับอัลบั้มที่อัปโหลดไปยัง Google+ แล้ว

แม้ว่าคุณจะเปิดการตั้งค่า "แสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยค่าเริ่มต้นในอัลบั้มที่เพิ่งแชร์" ไว้ แต่คุณยังสามารถเลือกแสดงหรือซ่อนสถานที่สำหรับอัลบั้มที่ต้องการได้

หากเลือกซ่อนข้อมูลสถานที่ของอัลบั้มหนึ่ง คนที่ดูอัลบั้มนั้นจะไม่สามารถดูข้อมูลสถานที่ของรูปภาพในอัลบั้มนั้นได้

 1. เปิด Google+ จากคอมพิวเตอร์หรือเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 2. เลือกภาพในอัลบั้มที่คุณต้องการแสดงหรือซ่อนสถานที่ 
 3. คลิกรายละเอียด ข้อมูล ด้านขวาบน
 4. ที่ด้านขวาล่าง ข้าง "แชร์ข้อมูลสถานที่ของอัลบั้มนี้กับผู้ดู" ให้เลือกหรือไม่เลือกช่องนั้น 

ดาวน์โหลดรูปภาพโดยใช้ Google+

บันทึกรูปภาพและดาวน์โหลดอัลบั้มของคุณโดยใช้ Google+ คนที่คุณแชร์รูปภาพด้วยจะดาวน์โหลดรูปภาพของคุณโดยใช้ Google+ ได้เช่นกัน เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่า 

ดาวน์โหลดรูปภาพ

 1. เปิด Google+ จากคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกรูปภาพที่ต้องการดาวน์โหลด 
 3. คลิกดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ด้านขวาบนของหน้าจอ

ดาวน์โหลดอัลบั้มรูป 1 อัลบั้ม

 1. เปิดที่เก็บอัลบั้มจากคอมพิวเตอร์
 2. เปิดรูปภาพหรืออัลบั้มที่ต้องการดาวน์โหลด
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ดาวน์โหลดอัลบั้มหรือดาวน์โหลดรูปภาพ

จำกัดไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลดรูปภาพของคุณโดยใช้ Google+

 1. เปิด Google+ จากคอมพิวเตอร์ 
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่า 
 3. เปิด "อนุญาตให้ผู้ดูดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอของฉันที่แชร์อยู่ใน Google+"
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร