Fotky na Google+

Zobrazovanie alebo odstraňovanie menoviek, ktoré na vás odkazujú

Ak chcete vidieť alebo odstrániť menovky na fotkách, na ktorých vás niekto označil, prejdite na archív albumov, vyhľadajte fotku, ktorú chcete zmeniť, a vyberte možnosť Podrobnosti Informácie.

V archíve albumov si môžete tiež zobraziť ďalšie osoby, ktoré sú na fotke označené.

Zobrazenie polohy, kde boli fotky odfotené

Získajte informácie o tom, ako skryť polohu nasnímania fotky alebo videa pomocou nových Fotiek Google. Tento článok sa vzťahuje na fotky uverejnené na Google+.

Ľuďom, ktorí si môžu zobraziť vaše fotky, môžete ukázať, kde boli fotky odfotené, tak, že vyberiete zobrazenie informácií o polohe.Polohu môžete k fotkám pridať manuálne alebo automaticky zapnutím služieb určovania polohy.

Všetky svoje fotky uverejnené na Google+ (a v iných službách Google) si môžete pozrieť v archíve albumov.

 1. V počítači otvorte Google+.
 2. Kliknite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia. 
 3. V časti Fotky alebo Fotky a videá zdieľané na Google+ zapnite možnosť Predvolene zobrazovať geografickú polohu v novozdieľaných albumoch Google+.

Zobrazenie alebo skrytie polohy v prípade albumov, ktoré už boli nahraté na Google+

Aj keď máte zapnuté nastavenie Zobraziť predvolene geografickú polohu v prípade novozdieľaných albumov, môžete sa rozhodnúť zobraziť alebo skryť polohu v určitom albume.

Ak sa rozhodnete skryť údaje o polohe v niektorom zo svojich albumov, ľudia, ktorým sa daný album zobrazuje, si nebudú môcť pozrieť informácie o polohe fotiek v danom albume.

 1. V počítači alebo mobilnom prehliadači otvorte Google+.
 2. Vyberte fotku v albume, v ktorom chcete zobraziť alebo skryť polohu. 
 3. Vpravo hore kliknite na položku Podrobnosti Informácie.
 4. Vpravo dole začiarknite políčko vedľa položky Zdieľať údaje o polohe pre tento album s používateľmi alebo jeho začiarknutie zrušte. 

Sťahovanie fotiek pomocou služby Google+

Pomocou Google+ môžete ukladať fotky a sťahovať albumy. Ak nezmeníte svoje nastavenia, budú môcť aj ľudia, s ktorými svoje fotky zdieľate, sťahovať vaše fotky pomocou služby Google+. 

Sťahovanie fotky

 1. V počítači otvorte Google+
 2. Kliknite na fotku, ktorú chcete stiahnuť. 
 3. V pravej hornej časti obrazovky kliknite na položku Stiahnuť Stiahnuť.

Sťahovanie niektorého z fotoablumov

 1. V počítači otvorte svoj archív albumov.
 2. Otvorte fotku alebo album, ktorý chcete stiahnuť.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Stiahnuť album alebo Stiahnuť fotku.

Obmedzenie možností sťahovania vašich fotiek inými používateľmi prostredníctvom služby Google+

 1. V počítači otvorte Google+
 2. Kliknite na ponuku Ponuka​ a potom Nastavenia. 
 3. Zapnite možnosť Povoliť čitateľom sťahovať moje fotky a videá zdieľané na Google+.
Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?