جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی

عکس‌ها در Google+‎

مشاهده یا حذف برچسب‌های نام پیوند‌شده به شما

برای مشاهده یا حذف برچسب‌های نام در عکس‌هایی که برچسب‌گذاری کردید، به بایگانی آلبوم بروید، عکسی را که می‌خواهید تغییر دهید پیدا کنید و «جزئيات» اطلاعات را انتخاب کنید.

همچنین، می‌توانید هر فرد دیگری را که در آن عکس نشان‌گذاری شده است، در «بایگانی آلبوم» ببینید.

نمایش مکانی که عکس‌ها در آن گرفته شده

با نحوه مخفی کردن مکانی که عکس‌ها یا ویدیوها را با استفاده از «Google Photos» جدید گرفته‌اید آشنا شوید. این مقاله به عکس‌هایی مربوط است که به Google+‎ پست می‌‌شوند.

با انتخاب نمایش اطلاعات مکان، مکانی که عکس‌هایتان را در آن گرفته‌اید برای افرادی که می‌توانند عکس‌هایتان را ببینند، نمایش دهید.با روشن کردن خدمات مکان، می‌توانید مکان‌ها را به‌طور دستی یا خودکار به عکس‌ها اضافه کنید.

برای مشاهده همه عکس‌هایی که به ‎Google+‎ (و دیگر سرویس‌های Google) پست کرده‌اید، می‌توانید از بایگانی آلبوم بازدید کنید.

 1. در رایانه، Google+‎‎ باز کنید؛
 2. روی منو منو و سپس تنظیمات کلیک کنید؛ 
 3. در بخش «عکس‌ها» یا «عکس‌ها یا ویدیوهای اشتراک‌گذاری‌شده در Google+‎»، «نمایش مکان جغرافیایی به‌طور پیش‌فرض در آلبوم‌های Google+‎ اشتراک‌گذاری‌شده جدید» را روشن کنید.

نمایش یا مخفی‌سازی مکان آلبوم‌هایی که قبلاً در Google+‎ بارگذاری شده‌اند

حتی اگر تنظیم «نمایش مکان جغرافیایی به‌طور پیش‌فرض در آلبوم‌های اشتراک‌گذاری‌شده جدید» را روشن کرده باشید، می‌توانید انتخاب کنید مکان برای یک آلبوم نشان داده شود یا پنهان شود.

اگر پنهان شدن داده‌های مکان برای یکی از آلبوم‌هایتان را انتخاب کنید، افرادی که آن آلبوم را می‌بینند نمی‌توانند اطلاعات مکان برای عکس‌های موجود در آن آلبوم را ببینند.

 1. در رایانه یا مرورگر دستگاه همراه، Google+‎ را باز کنید؛
 2. در آلبومی که می‌خواهید مکان آن را نمایش دهید یا پنهان کنید، عکسی انتخاب کنید؛ 
 3. در سمت چپ بالا، روی «جزئیات» اطلاعات کلیک کنید؛
 4. در پایین چپ، در کنار «اشتراک‌گذاری داده‌های مکان این آلبوم با بازدیدکنندگان»، کادر را علامت بزنید یا علامتش را بردارید. 

بارگیری عکس‌ها با استفاده از Google+‎

با استفاده از Google+‎، عکس‌هایتان را ذخیره کنید و آلبوم‌هایتان را دانلود نمایید. افرادی که عکس‌هایتان را با آنها به اشتراک می‌گذارید نیز می‌توانند با استفاده از Google+‎ عکس‌هایتان را بارگیری کنند، مگر اینکه تنظیماتتان را تغییر دهید. 

بارگیری عکس

 1. در رایانه، Google+‎‎ را باز کنید؛ 
 2. روی عکس موردنظرتان برای بارگیری کلیک کنید؛ 
 3. در سمت چپ بالای صفحه، روی «بارگیری» بارگیری کلیک کنید.

بارگیری یکی از آلبوم‌های عکس خود

 1. در رایانه، بایگانی آلبوم را باز کنید؛
 2. عکس یا آلبوم موردنظرتان را برای بارگیری باز کنید؛
 3. در بالا چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس بارگیری آلبوم یا بارگیری عکس ضربه بزنید.

محدود کردن توانایی دیگران برای بارگیری عکس‌هایتان با استفاده از Google+‎

 1. در رایانه، Google+‎‎ را باز کنید؛ 
 2. روی «منو» منو​ و سپس «تنظیمات» کلیک کنید؛ 
 3. «اجازه به بینندگان برای بارگیری عکس‌ها و ویدیوهای اشتراک‌گذاری‌شده من در Google+‎» را روشن کنید.
آیا این مقاله مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟

با استفاده از Google Photos جدید، یافتن، اشتراک‌گذاری و سازماندهی عکس‌هایتان آسان‌تر می‌شود.