Вижте влиянието на профила си в Google+

Вижте влиянието на профила и колекциите си, включително:

  • Колко хора следят профила ви.
  • Колко хора следят колекциите ви.
  • Колко пъти са видени или споделени публикациите ви.
  • Колко коментара имат публикациите ви.

Забележка: Числата може да са неточни. 

  1. От компютър отворете plus.google.com/me.
  2. До „Информация“ кликнете върху „Още“ Още и след това Вашето влияние
    • За да промените периода, кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу горе вдясно.
    • За да разберете какво означава някое число, посочете го.

 

 

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?