ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ยกเลิกการเชื่อมต่อแอปจาก Google+

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เกม หรือบริการออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ Google+ ได้ทุกเมื่อโดยใช้อุปกรณ์ Android

  1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus
  2. แตะเมนู เมนู
  3. แตะการตั้งค่า แล้วแตะชื่อบัญชี
  4. แตะแอปที่มี Google+ Sign-In จากนั้นจึงแตะชื่อแอปที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า
  5. แตะยกเลิกการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: การยกเลิกการเชื่อมต่อแอปอาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร