ยกเลิกการเชื่อมต่อแอปจาก Google+

คุณยกเลิกการเชื่อมต่อแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เกม หรือบริการออนไลน์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ Google+ ได้ทุกเมื่อโดยใช้อุปกรณ์ Android

  1. เปิดแอป Google+ Google+ ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะเมนู เมนู
  3. แตะการตั้งค่า แล้วแตะชื่อบัญชี
  4. แตะแอปที่มี Google+ Sign-In จากนั้นแตะชื่อแอปที่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า
  5. แตะยกเลิกการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: การยกเลิกการเชื่อมต่อแอปอาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร