Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đăng nhập vào các trang web khác sử dụng Google

Bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu Google của mình để đăng nhập vào các dịch vụ và trang web khác cũng như kiểm soát thông tin nào từ mỗi ứng dụng được chia sẻ trên Google+.

Mẹo: Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Google, hãy dùng thử trình khắc phục sự cố này.

Đăng nhập bằng Google+

Để sử dụng Đăng nhập bằng Google+:

  1. Mở ứng dụng hoặc trang web mà bạn muốn đăng nhập vào.
  2. Nhấp nút Đăng nhập bằng Google+. Nếu bạn không nhìn thấy nút này, điều này có nghĩa là Đăng nhập bằng Google+ không khả dụng cho ứng dụng hoặc có thể bạn đã được đăng nhập vào ứng dụng.
  3. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google+, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Google của mình.
  4. Xem lại màn hình quyền. Để thực hiện thay đổi, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì .
  5. Nhấp Chấp nhận.
Chọn những người từ vòng kết nối có thể xem hoạt động ứng dụng của bạn

Một số ứng dụng có thể yêu cầu chia sẻ hoạt động ứng dụng của bạn với Google. Bạn chọn những người có thể xem hoạt động này trên các dịch vụ của Google từ màn hình quyền khi bạn đăng nhập.

  • Làm cho hoạt động ứng dụng của bạn hiển thị bằng cách nhấp vào +Thêm những người khác và nhập các vòng kết nối, người hoặc địa chỉ email.
  • Xóa một vòng kết nối hoặc một người bằng cách nhấp vào X bên cạnh tên của họ.
  • Đặt hoạt động của bạn ở chế độ riêng tư bằng cách chọn Chỉ bạn.
Chọn người hoặc vòng kết nối bạn muốn chia sẻ với ứng dụng

Khi bạn chia sẻ danh sách những người từ vòng kết nối của mình với ứng dụng, ứng dụng có thể sử dụng thông tin đó để cá nhân hóa trải nghiệm ứng dụng của bạn dựa trên hoạt động ứng dụng của bạn bè bạn.

Bạn có thể chọn vòng kết nối nào để chia sẻ với ứng dụng từ màn hình quyền khi bạn đăng nhập.

  • Bỏ chọn hộp bên cạnh bất kỳ vòng kết nối nào mà bạn muốn loại trừ.
  • Để ngăn vòng kết nối mà bạn tạo trong tương lai tự động chia sẻ với ứng dụng, hãy bỏ chọn "Tất cả vòng kết nối".

Bảo mật khi đăng nhập bằng Google+

Nội dung ứng dụng có thể xem
Khi bạn đăng nhập bằng Google+, ứng dụng có thể nhận được tên đầy đủ, ảnh hồ sơ, ID Google+, độ tuổi, ngôn ngữ, những người trong vòng kết nối mà bạn đã chia sẻ với ứng dụng và bất kỳ thông tin công khai nào trong hồ sơ trên Google+ của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách ứng dụng sử dụng dữ liệu của bạn, hãy liên hệ với ứng dụng hoặc xem lại chính sách bảo mật của ứng dụng.
Những người có thể xem hoạt động của bạn trong ứng dụng
Việc chọn người có thể xem hoạt động của bạn trên Google không kiểm soát người có thể xem hoạt động của bạn trong chính ứng dụng. Ứng dụng sẽ kiểm soát điều đó.
Sử dụng Đăng nhập Google với Google Apps
Nếu bạn sử dụng Google Apps qua cơ quan hoặc trường học thì theo mặc định, bài đăng của bạn có thể bị giới hạn đối với tổ chức hoặc miền của bạn. Trong trường hợp này, việc chọn "Vòng kết nối của bạn" sẽ loại trừ người dùng bên ngoài miền. Chọn bất kỳ kết hợp nào khác của vòng kết nối sẽ loại trừ người dùng bên ngoài miền.
Nơi áp dụng các quyền của ứng dụng
Các quyền mà bạn chọn khi bạn đăng nhập vào một ứng dụng bằng Google áp dụng cho ứng dụng đó trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Khi bạn đăng nhập bằng Google, bạn có thể tự động được đăng nhập vào ứng dụng đó trên nhiều thiết bị. Nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng trên nhiều thiết bị hoặc trình duyệt, bạn có thể cần phải đăng xuất khỏi mỗi thiết bị hoặc trình duyệt riêng.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.