Đăng nhập vào ứng dụng bằng Google

Sử dụng nút 'Đăng nhập bằng Google', bạn có thể kết nối với các trang web của bên thứ ba, ứng dụng dành cho thiết bị di động, trò chơi và các dịch vụ trực tuyến khác (được gọi chung là "ứng dụng") mà không phải tạo một mật khẩu và tên người dùng khác. Bạn cũng có quyền kiểm soát thông tin nào ứng dụng có thể nhìn thấy được và ai có thể thấy hoạt động bạn thực hiện trong ứng dụng đó trên các dịch vụ của Google. Quyền kiểm soát này áp dụng bất kể bạn truy cập ứng dụng trên thiết bị di động, trên web hoặc cả hai. Bạn chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng và định cấu hình quyền kiểm soát một lần trên toàn bộ các nền tảng. Tìm hiểu thêm vềlợi ích của việc đăng nhập bằng Google.

Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng bằng Google, hãy tìm hiểu cách quản lý ứng dụng của bạn.

Trên hộp thoại Đăng nhập bằng Google, ứng dụng yêu cầu:

 • Tên đầy đủ của bạn
 • Ảnh tiểu sử
 • ID trên Google+
 • Độ tuổi
 • Ngôn ngữ
 • Danh sách những người trong vòng kết nối của bạn
 • Mọi thông tin sẵn có công khai trên tiểu sử trên Google+ của bạn.

Chọn những ai trong vòng kết nối của bạn mà ứng dụng có thể xem

Theo mặc định, ứng dụng có thể xem danh sách tất cả mọi người trong vòng kết nối trên Google+ của bạn (chứ không phải là tên của những vòng kết nối đó).

Chỉnh sửa danh sách này từ hộp thoại đăng nhập:

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa danh sách.
 2. Bỏ chọn hộp bên cạnh Vòng kết nối bạn muốn loại trừ. Bạn cũng có thể bỏ chọn 'Tất cả vòng kết nối' để tự động loại trừ các vòng kết nối mới bạn tạo trong tương lai.
 3. Nhấp vào OK.

Giả sử bạn đang sử dụng một ứng dụng cho phép bạn đánh giá các địa điểm mà bạn đã ghé qua như các nhà hàng và khách sạn. Nhờ hiểu về mọi người từ vòng kết nối của bạn, ứng dụng có thể cho bạn biết những ai từ vòng kết nối của bạn đã đánh giá những địa điểm bạn có thể thích.

Chọn những ai có thể xem hoạt động trên ứng dụng của bạn trên các dịch vụ của Google

Bằng cách đăng nhập bằng Google, bạn cũng có thể cho phép ứng dụng gửi các hoạt động nhất định đến Google. Theo mặc định, hoạt động trên ứng dụng của bạn sẽ hiển thị trên các dịch vụ của Google đối với mọi người trong vòng kết nối của bạn.

Chỉnh sửa mức độ hiển thị này từ hộp thoại đăng nhập:

 1. Nhấp vào X bên cạnh 'Vòng kết nối của bạn'.
 2. Nhấp vào hộp mở.
 3. Nhập tên, vòng kết nối hoặc địa chỉ email.
 4. Nhấp vào Chấp nhận.

Ngoài ra, nếu bạn không muốn đặt hoạt động trên ứng dụng của mình hiển thị với mọi người, bạn có thể chọn Chỉ bạn.

Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng ứng dụng cho phép bạn đánh giá các địa điểm mà bạn đã ghé qua như các nhà hàng và khách sạn, mọi người trong vòng kết nối bạn đã chọn có thể xem các bài đánh giá của bạn khi họ truy cập vào tiểu sử trên Google+ của bạn, khi họ thực hiện các tìm kiếm có liên quan trên Google, trên các quảng cáo do Google phân phối và trên các dịch vụ khác của Google (theo cài đặt tài khoản Google hiện tại của bạn).

Chi tiết:

 • Việc chọn những ai có thể xem hoạt động này trên Google không kiểm soát những ai có thể xem hoạt động của bạn trong chính ứng dụng đó; ứng dụng sẽ kiểm soát việc đó.
 • Nếu bạn muốn hoạt động trên ứng dụng hiển thị đối với những người khác nhưng đặc biệt không hiển thị trên tiểu sử trên Google+ của bạn, bạn có thể truy cập tiểu sử của mình, chỉnh sửa phần 'Ứng dụng' và bỏ chọn hộp cho biết 'Hiển thị ứng dụng trên tiểu sử của bạn'.
 • Sau khi bạn đăng nhập lần đầu vào ứng dụng bằng Google, hoạt động của bạn từ ứng dụng đó có thể được gửi đến Google cho đến khi bạn ngắt kết nối ứng dụng đó khỏi Google. (Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa một giờ để quá trình ngắt kết nối hoàn tất).
 • Để tìm hiểu thêm về cách ứng dụng sử dụng dữ liệu của bạn, hãy liên hệ với ứng dụng đó hoặc xem lại chính sách bảo mật của ứng dụng đó.
 • Nếu bạn sử dụng Google Apps tại cơ quan hoặc trường học, theo mặc định thì bài đăng của bạn có thể bị giới hạn đối với tổ chức hoặc miền của bạn. Trong trường hợp này, việc chọn 'Vòng kết nối của bạn' sẽ loại trừ người dùng bên ngoài miền. Việc chọn bất kỳ kết hợp vòng kết nối nào khác sẽ bao gồm người dùng bên ngoài miền.
 • Nếu ứng dụng xuất bản nội dung mà bạn tạo, nội dung đó có thể xuất hiện trên Google và các công cụ tìm kiếm khác và có thể được gán cho bạn, bất kể các cài đặt này là gì. Tìm hiểu thêm về Ảnh và tên trong kết quả tìm kiếm.

Đăng xuất khỏi ứng dụng

Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng trên nhiều thiết bị hoặc trình duyệt, có thể bạn cần phải đăng xuất khỏi từng thiết bị hoặc trình duyệt riêng biệt.