Đăng nhập vào các trang web khác sử dụng Google

Bạn có thể nhìn thấy "Đăng nhập bằng Google+" trên các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, trò chơi hoặc các dịch vụ trực tuyến khác của bên thứ ba (thường được gọi là “ứng dụng”). Khi thực hiện, bạn có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu Google của mình để đăng nhập thay vì tạo tên người dùng và mật khẩu mới. Và đừng lo, bạn có thể kiểm soát thông tin nào được chia sẻ với trang web và thông tin nào mà những người khác xem.

Nếu bạn chưa kết nối bất kỳ ứng dụng nào với Google+, điều này có nghĩa là bạn chưa đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào sử dụng Đăng nhập bằng Google+. Ứng dụng đó có thể bao gồm những thứ như trò chơi, nhạc hoặc trang web truyền thông xã hội.

Mẹo: Nếu bạn gặp sự cố đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Google, hãy dùng thử trình khắc phục sự cố này.

Bắt đầu

Khi bạn đăng nhập vào một trang web hoặc ứng dụng với Google, bạn sẽ chọn các nội dung như:

 • Những người từ vòng kết nối của bạn có thể xem hoạt động ứng dụng của bạn trên các dịch vụ do Google cung cấp như hồ sơ trên Google+, một số kết quả tìm kiếm của Google, quảng cáo do Google quản lý (tùy vào cài đặt tài khoản Google hiện có).
 • Danh sách những người trong vòng kết nối của bạn mà bạn chia sẻ với ứng dụng.

Để sử dụng Đăng nhập bằng Google+, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng hoặc trang web mà bạn muốn đăng nhập vào.
 2. Nhấp nút Đăng nhập bằng Google+. Nếu bạn không nhìn thấy nút này, điều này có nghĩa là Đăng nhập bằng Google+ không khả dụng cho ứng dụng hoặc bạn đã được đăng nhập vào ứng dụng.
 3. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google+, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu Google của bạn.
 4. Xem lại màn hình quyền. Từ màn hình này, bạn có thể làm những điều như sau:
  • Chọn những người từ vòng kết nối của bạn có thể xem hoạt động ứng dụng trên các dịch vụ do Google cung cấp
  • Chọn người hoặc vòng kết nối bạn muốn chia sẻ với ứng dụng
  • Cấp cho ứng dụng quyền truy cập vào thông tin khác mà ứng dụng yêu cầu
 5. Nhấp Chấp nhận.

Sau khi bạn đã đăng nhập bằng Google, trang hoặc ứng dụng có thể yêu cầu bạn hoàn thành một vài bước nữa để tạo tài khoản của bạn.

Chia sẻ hoạt động ứng dụng với những người mà bạn chọn

Một số ứng dụng có thể yêu cầu chia sẻ hoạt động ứng dụng của bạn với Google. Bạn chọn ai có thể xem hoạt động này trên các dịch vụ do Google cung cấp.

Điều đó nghĩa là bạn có thể cho phép mọi người nhìn thấy bản nhạc bạn đang nghe nhưng chỉ cho gia đình của mình thấy các bài đánh giá nhà hàng của mình.

Ứng dụng sẽ hiển thị cho bạn màn hình quyền nếu muốn chia sẻ thông tin của bạn trên các dịch vụ do Google cung cấp. Để thực hiện thay đổi, nhấp vào biểu tượng bút chì trên màn hình quyền . Sau khi nhấp vào biểu tượng bút chì, bạn có thể:

 • Làm cho hoạt động ứng dụng của bạn hiển thị bằng cách nhấp vào +Thêm những người khác và nhập các vòng kết nối, người hoặc địa chỉ email.
 • Xóa một vòng kết nối hoặc một người bằng cách nhấp vào X bên cạnh tên của họ.
 • Giữ riêng tư hoạt động của bạn bằng cách chọn Chỉ bạn.

Chọn người bạn muốn chia sẻ với ứng dụng này

Khi bạn chia sẻ danh sách những người từ vòng kết nối của bạn với ứng dụng, ứng dụng có thể sử dụng thông tin đó để cá nhân hóa trải nghiệm ứng dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể thấy khi người bạn của mình giành điểm số cao trong trò chơi mà bạn cùng chơi hoặc khi bạn sử dụng ứng dụng để đánh giá nhà hàng mà bạn đang cân nhắc cho bữa tối.

Từ màn hình quyền:

 1. Nhấp vào biểu tượng bút chì. 
 2. Bỏ chọn hộp bên cạnh bất kỳ vòng kết nối nào mà bạn muốn loại trừ. Bạn cũng có thể bỏ chọn “Tất cả vòng kết nối” và các vòng kết nối mà bạn tạo sau này sẽ không tự động được chia sẻ với ứng dụng.
 3. Nhấp OK.

Chi tiết

 • Khi bạn đăng nhập bằng Google, ứng dụng sẽ nhận được tên đầy đủ, ảnh tiểu sử, ID Google+, độ tuổi, ngôn ngữ, danh sách những người trong vòng kết nối của bạn và bất kỳ thông tin cung cấp công khai nào trong tiểu sử trên Google+ của bạn.
 • Việc chọn người có thể xem hoạt động của bạn trên Google không kiểm soát người có thể xem hoạt động của bạn trong ứng dụng. Ứng dụng sẽ kiểm soát điều đó.
 • Để tìm hiểu thêm về cách ứng dụng sử dụng dữ liệu của bạn, hãy liên hệ với ứng dụng hoặc xem lại chính sách bảo mật của ứng dụng.
 • Nếu ứng dụng xuất bản nội dung bạn tạo, nội dung đó có thể xuất hiện trên Google và các công cụ tìm kiếm khác. Nội dung đó có thể được kết nối với bạn, bất kể cài đặt Google+ của bạn là gì. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ảnh và tên trong kết quả tìm kiếm.
 • Nếu bạn sử dụng Google Apps tại cơ quan hoặc trường học, theo mặc định thì bài đăng của bạn có thể bị giới hạn đối với tổ chức hoặc miền của bạn. Trong trường hợp này, việc chọn "Vòng kết nối của bạn" sẽ loại trừ người dùng bên ngoài miền. Chọn bất kỳ kết hợp nào khác của vòng kết nối sẽ loại trừ người dùng bên ngoài miền.
 • Các quyền mà bạn chọn khi bạn đăng nhập vào một ứng dụng với Google áp dụng cho ứng dụng đó trên thiết bị di động và máy tính để bàn.
 • Khi bạn đăng nhập bằng Google, bạn có thể tự động được đăng nhập vào ứng dụng đó trên nhiều thiết bị.
 • Nếu bạn đăng nhập vào một ứng dụng trên nhiều thiết bị hoặc trình duyệt, có thể bạn cần đăng xuất khỏi từng thiết bị hoặc trình duyệt riêng.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích