Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Para sa nakaraan at classic na bersyon ng G+ ang page na ito at maaaring hindi na napapanahon. Ia-update namin ang page na ito sa mga susunod na linggo at aalisin ang banner na ito kapag na-update na ang page.

Maghanap at sumali sa isang komunidad sa Google+

Maaari kang sumali sa mga komunidad sa Google+ upang makahanap ng mga tao na interesado sa mga parehong bagay tulad mo, gaya ng pagkain, musika o sports. Depende sa komunidad, maaaring kailanganin mong maaprubahan upang maging isang miyembro.

Tip: Maaari kang sumali sa komunidad sa Google+ bilang iyong sarili, o bilang isang page sa Google+.

Maghanap ng komunidad

Upang maghanap ng sasalihang komunidad, maaari kang maghanap ng isa sa iyong computer o mobile device.

Android app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+.
 2. Malapit sa kanang sulok sa itaas, pindutin ang pababang arrow .
 3. Pindutin ang Aking Mga Komunidad  > Maghanap ng higit pang mga komunidad > sa kanang sulok sa itaas, pindutin ang icon sa paghahanap .
 4. I-type ang gusto mong hanapin > sa kanang sulok sa ibaba, pindutin ang icon na maghanap .
 5. Upang buksan ang page ng komunidad, pindutin ang pangalan ng komunidad.
 6. Kung nakahanap ka ng komunidad na gusto mong salihan, pindutin ang Sumali sa komunidad.
Computer
 1. Buksan ang Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang drop-down na menu   > Mga Komunidad .
 3. Sa kanang sulok sa itaas, hanapin ang box sa paghahanap na may text na: “Maghanap ng mga komunidad.”
 4. I-click ang box sa paghahanap > i-type ang gusto mong hanapin > I-enter.
 5. Upang buksan ang page ng komunidad, i-click ang pangalan ng komunidad.
 6. Kung makakita ka ng komunidad na gusto mong salihan, pindutin ang Sumali sa komunidad.
Mobile browser
 1. Buksan ang Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, pindutin ang menu ng navigation , pagkatapos ay Paghahanap.
 3. Malapit sa itaas ng screen, pindutin ang box para sa paghahanap.
 4. Sa field ng paghahanap, i-type kung ano ang gusto mong hanapin.
 5. Pindutin ang text sa tabi ng "Ipakita ang mga resulta para sa" at piliin ang Mga Komunidad.
 6. Lalabas sa ibaba ang mga resulta. Pumindot ng isa upang bisitahin ang komunidad na iyon.
iPhone/iPad app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, pindutin ang icon ng menu  > Mga Komunidad .
 3. Sa kanang sulok sa itaas, pindutin ang icon na maghanap .
 4. I-type kung ano ang gusto mong hanapin > sa kanang sulok sa ibaba, pindutin ang Hanapin.

Tingnan ang mga inirerekomendang komunidad

Kung hindi ka sigurado kung anong uri ng komunidad ang magandang salihan, maaari kang makita ng mga suhestyon batay sa iyong mga interes at kung ano ang sikat.

Android app
 1. Buksan Icon ng Google+ ang Google+ app.
 2. Malapit sa kanang sulok sa itaas, pindutin ang pababang arrow .
 3. Pindutin ang Aking Mga Komunidad  > Maghanap ng higit pang mga komunidad.
 4. Mag-scroll lagpas sa anumang komunidad na nasalihan mo na at hanapin ang header na “Mga komunidad na marahil ay gusto mo.”
 5. Upang buksan ang page ng komunidad, pindutin ang pangalan ng komunidad.
 6. Kung nakahanap ka ng komunidad na gusto mong salihan, pindutin ang Sumali sa komunidad.
Computer
 1. Buksan ang Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang drop-down na menu > Mga Komunidad .
 3. Sa itaas ng page, i-click ang tab na Inirerekomenda para sa iyo.
 4. Upang buksan ang page ng komunidad, pindutin ang pangalan ng komunidad.
 5. Kung makakita ka ng komunidad na gusto mong salihan, pindutin ang Sumali sa komunidad.
Mobile browser
Hindi mo makikita ang mga inirerekomendang komunidad gamit ang isang mobile browser. Mangyaring gumamit ng computer o gamitin ang Google+ app sa halip.
iPhone/iPad app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, pindutin ang icon ng menu .
 3. Pindutin ang Mga Komunidad  > mag-scroll lampas sa anumang mga komunidad na nasalihan mo na at hanapin ang header na “Mga Iminungkahing Komunidad.”
 4. Upang buksan ang page ng komunidad, pindutin ang pangalan ng komunidad.
 5. Kung nakahanap ka ng komunidad na gusto mong salihan, pindutin ang Sumali sa komunidad.

Tingnan kung pampubliko o pribado ang isang komunidad

Bukas sa publiko ang ilang komunidad, at pribado ang iba. Upang makita kung pampubliko o pribado ang isang komunidad:

 1. Pumunta sa page ng komunidad (nasa itaas ang mga tagubilin).
 2. Hanapin ang larawan sa profile ng komunidad, pagkatapos ay basahin ang text sa kaliwang sulok sa ibaba ng larawan.

Piliin ang mga setting ng notification ng komunidad

Kapag sumali ka sa isang komunidad, maaari mong piliin kung makakatanggap ka ng mga notification mula sa komunidad. Gayunpaman, para sa ilang malalaking komunidad, maaaring hindi mo mai-on ang mga notification.

Mga notification kapag nag-post ang mga tao sa komunidad na iyong sinalihan

Android app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+.
 2. Malapit sa kanang sulok sa itaas, pindutin ang pababang arrow .
 3. Pindutin ang Aking Mga Komunidad > pindutin ang pangalan ng komunidad na gusto mong i-edit.
 4. Pindutin ang icon/button ng menu > pindutin ang I-on ang mga notification o I-off ang mga notification.
Computer
 1. Buksan ang Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang drop-down na menu > Mga Komunidad .
 3. I-click ang pangalan ng komunidad na gusto mong i-edit > i-click ang icon na bell sa kaliwang sulok sa itaas ng larawan sa profile ng komunidad .

Tip: Kung pula ang bell, makakatanggap ka ng mga notification mula sa komunidad. Kung gray ang bell, hindi ka makakatanggap ng mga notification mula sa komunidad.

Mobile browser
 1. Buksan ang Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, pindutin ang menu ng navigation > Aking mga komunidad, pagkatapos ay pindutin ang pangalan ng komunidad na gusto mong i-edit.
 3. Malapit sa kanang sulok sa itaas, pindutin ang icon ng menu > Mga setting ng komunidad.
 4. Sa seksyong "Mga Notification," pindutin ang kahon sa tabi ng "Abisuhan tungkol sa mga bagong post." Kung naka-check ang kahon, makakatanggap ka ng mga notification. Kung hindi ito naka-check, hindi ka makakatanggap ng mga notification.
 5. Pindutin ang I-save.
iPhone/iPad app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, pindutin ang icon ng menu > Mga Komunidad .
 3. Pindutin ang pangalan ng komunidad na gusto mong i-edit > sa kanang sulok sa itaas, pindutin ang icon na gear > pindutin ang I-on ang mga notification o I-off ang mga notification.

Mga notification kapag naimbitahan ka ng mga tao sa isang komunidad

Android app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+ .
 2. Pindutin ang icon/button ng menu > Mga Setting.
 3. Pindutin ang pangalan ng account na gusto mong i-edit > Mga Notification.
 4. Mag-scroll pababa sa "Mga Komunidad" > lagyan ng check or tanggalan ng check ng kahon sa tabi ng "Iniimbitahan ka sa isang komunidad." Kung naka-check ang kahon, makakatanggap ka ng mga notification. Kung hindi naka-check ang kahon, hindi ka makakatanggap ng mga notification.
Computer
 1. Buksan ang Google+.
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, i-click ang drop-down na menu > Mga Setting .
 3. Mag-scroll pababa at i-click ang Mga Komunidad.
 4. Sa tabi ng Iniimbitahan ka sa isang komunidad, lagyan ng check o tanggalan ng check ang mga kahon sa ilalim ng "Email" at "Telepono." Kung naka-check ang mga kahon, makakatanggap ka ng mga notification. Kung hindi naka-check ang mga kahon, hindi ka makakatanggap ng mga notification.
Mobile browser

Hindi mo mababago ang setting na ito sa isang mobile browser. Mangyaring gumamit ng computer o gamitin ang Google+ app sa halip.

iPhone/iPad app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+ .
 2. Sa kaliwang sulok sa itaas, pindutin ang icon ng menu > sa kanang sulok sa itaas, pindutin ang icon na gear .
 3. Pindutin ang Mga Notification > mag-scroll sa "Mga Komunidad."
 4. Sa tabi ng "Iniimbitahan ka sa isang komunidad," pindutin ang switch. Kung berde ang switch, makakatanggap ka ng mga notification. Kung puti ang switch, hindi ka makakatanggap ka ng mga notification.

Mahalaga: Kung nag-delete ang may-ari ng isang pribadong komunidad, maaaring hindi ka na makaka-access sa content sa komunidad, kasama na ang iyong mga na-post.

Tip: Kung hindi ka makahanap ng isa na gusto mong salihan, maaari kang gumawa ng isang komunidad.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?