Sumali sa Google+ Community

Ang mga komunidad ng Google+ ay mga lugar kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama at nag-uusap tungkol sa mga interes na ibinabahagi nila. Matuto kung paano sumali sa umiiral na komunidad o gumawa ng bago.

Sumali sa isang komunidad

Sundin ang mga tagubilin sa ibaba upang mahanap ang mga komunidad na mahalaga sa iyo:

I-browse ang mga inirerekomendang komunidad

  1. Mag-hover sa itaas na kaliwa ng Google+ upang buksan ang pangunahing nabigasyon ng Google+.
  2. I-click ang icon na Mga Komunidad sa kaliwang bahagi ng Google+.
  3. Tingnan ang mga inirerekomendang komunidad. Mag-click sa alinman sa mga komunidad na gusto mong i-explore.
  4. I-click ang Sumali sa komunidad.

Maghanap ng Mga Komunidad

Depende sa uri ng komunidad, maaaring kailanganin mong maghintay para sa pag-apruba bago maging isang miyembro.

Maaari mong piliing makakuha ng mga notification para sa mga komunidad na sinasalihan mo. Tingnan ang iyong setting ng notification sa pamamagitan ng pag-hover sa  icon na bell na matatagpuan sa ilalim ng larawan sa profile ng komunidad. Maaari mong baguhin ang setting ng notification sa pamamagitan ng pag-click sa  icon na bell.

Kapag may mahigit sa 10,000 miyembro ang komunidad, walang ipadadalang mga notification.

Gumawa ng isang komunidad

May paksa bang sa palagay mo ay magagawang kawili-wiling komunidad? Gumawa ng isa!

Matutunan ang tungkol sa kung paano Gumawa ng komunidad