Mag-download ng mga larawan at mga album sa Google+

Maaari mong i-download ang ilang larawan mula sa Google+ at maaari rin i-download ng mga taong binahagian mo ng iyong mga larawan ang iyong mga larawan gamit ang Google+ maliban na lang kung babaguhin mo ang iyong mga setting.

Mag-download ng larawan

I-click ang larawan para tingnan ito sa buong screen > Higit pa > Mag-download ng larawan

Kung hindi mo nakikita ang Mag-download ng larawan na opsyon, maaaring dinis-able ng taong nagbahagi ng larawan ang pag-download ng mga user sa kanilang mga larawan.

Pag-download ng mga buong album

  1. Buksan ang Google+. Ilagay ang iyong cursor sa pinaka itaas na kaliwang sulok para sa pangunahing menu ng Google+. 
  2. I-click ang  Mga Larawan.
  3. I-click ang Mga Larawan sa itaas > ng album na gusto mong i-download.
  4. I-click ang Piliin sa kanan ng pamagat ng album > Higit PaMag-download

Pag-download ng mga nakabahaging larawan ng mga album

  1. Mula sa iyong stream o profile ninoman, i-click ang pangalan ng nabahaging album na nais mong i-download.
  2. I-click ang  dropdown na icon > I-download ang album 

Kung hindi mo nakikita ang Mag-download ng album na opsyon, maaaring dinis-able ng taong nagbahagi ng album ang mga tumitingin mula sa pag-download ng kanilang mga larawan.

Paghigpitan ang kakayahan ng ibang taong i-download ang mga larawan mo gamit ang Google+

Para huwag payagan ang feature na ito, buksan ang iyong Mga setting ng Google+ at alisan ng check ang kahon sa tabi ng "Pahintulutan ang mga tumitingin na i-download ang aking mga larawan".