ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

สร้างและจัดการกิจกรรม

ในฐานะผู้จัดกิจกรรม Google+ คุณสามารถเชิญเพื่อนๆ ทันที บันทึกกิจกรรมใน Google ปฏิทิน และติดตามจำนวนผู้ตอบรับการเข้าร่วมได้ กิจกรรมจะซิงค์กับ Google ปฏิทินของผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ และทุกคนที่เข้าร่วมสามารถแชร์รูปภาพไปที่อัลบั้มรูปภาพที่แชร์ได้ Google+ กิจกรรมยังไม่พร้อมใช้งานในบัญชีที่ทำงานหรือสถานศึกษา 

แอป Android

สร้างกิจกรรม

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม 
 3. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเขียน เขียน 
 4. ในช่อง "ชื่อ" ให้พิมพ์ชื่อกิจกรรม
 5. ในช่องเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด ให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และเวลาของกิจกรรม 
 6. ในช่อง "สถานที่" ให้เพิ่มสถานที่ของกิจกรรม (หากเป็นกิจกรรมเสมือนที่ไม่มีสถานที่จริงๆ ให้ไปที่ข้าง "Google+ แฮงเอาท์" แล้วแตะช่องทำเครื่องหมาย 
 7. ในช่อง "เชิญผู้คนและแวดวง" ให้เพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการเชิญ ผู้ที่รับคำเชิญจากคุณจะสามารถดูกิจกรรมและตอบรับคำเชิญได้โดยไม่ต้องลงชื่อสมัครใช้ Google+ หากคุณรวมแวดวงสาธารณะไว้ด้วย ผู้ใช้ทุกคนจะเห็นและสามารถดำเนินการโต้ตอบกับกิจกรรมของคุณได้

แบนหรือนำบุคคลออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วม

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม
 3. แตะชื่อกิจกรรม 
 4. ที่มุมขวาบน ให้แตะผู้คน เพิ่มบุคคล
  • หากต้องการเชิญคนอื่นๆ ให้ป้อนชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือแตะช่องทำเครื่องหมายข้างแวดวงเพื่อเชิญบุคคล จากนั้น จากนั้นไปที่ด้านบนขวาและแตะเสร็จสิ้น
  • หากต้องการนำบุคคลออก ให้ไปที่ข้างบุคคลที่ต้องการนำออกจากรายการผู้เข้าร่วม แล้วแตะนำออก

แก้ไขหรือลบกิจกรรม

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม 
 3. แตะชื่อกิจกรรม
 4. จากด้านบนขวา ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขกิจกรรมนี้ หรือลบกิจกรรมนี้

เพิ่มความคิดเห็นหรือรูปภาพ

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม 
 3. แตะชื่อกิจกรรม
  • หากต้องการเพิ่มความคิดเห็น ให้แตะเพิ่มความคิดเห็น เพิ่มความคิดเห็น
  • หากต้องการเพิ่มรูปภาพ ให้ไปที่ด้านบนขวาและแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มรูปภาพ

ปิดไม่ให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ Google Plus
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม 
 3. แตะชื่อกิจกรรม
 4. จากด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดความคิดเห็น
คอมพิวเตอร์

สร้างกิจกรรม

 1. จากคอมพิวเตอร์ เปิด Google+ 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม
 3. ที่ด้านบนขวา คลิกสร้างกิจกรรม
 4. ในช่อง "ชื่อกิจกรรม" ให้พิมพ์ชื่อกิจกรรม
 5. ในช่อง "วันที่" และ "เวลา" ให้เลือกวันที่และเวลาเริ่มต้นของกิจกรรม คลิก "เพิ่มเวลาสิ้นสุด" เพื่อเพิ่มเวลาสิ้นสุดหากต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนเขตเวลา ให้ไปข้างเขตเวลาที่แสดงอยู่ และคลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 6. ในช่องสถานที่ ให้พิมพ์ที่อยู่ที่กิจกรรมจะมีขึ้น
  • หากเป็นกิจกรรมเสมือนซึ่งไม่มีสถานที่จริง ให้คลิกตัวเลือกกิจกรรม จากนั้น ขั้นสูง และคลิก "แฮงเอาท์" 
 7. คลิก + เชิญชื่อ แวดวง หรือที่อยู่อีเมล เพื่อแสดงรายการคนที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมของคุณไม่จำเป็นต้องใช้ Google+ ผู้ที่รับคำเชิญจากคุณจะสามารถดูข้อมูลกิจกรรมและตอบรับคำเชิญได้โดยไม่ต้องสมัครใช้งาน Google+ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเชิญ
 8. หลังจากคลิกเชิญ ผู้เข้าร่วมจะได้รับแจ้งและเห็นโพสต์ในหน้าแรกของ Google+ และกิจกรรมจะถูกเพิ่มไปยังหน้ากิจกรรมและ Google ปฏิทินของพวกเขา
 9. หากต้องการเปลี่ยนธีมกิจกรรม ไปที่ด้านบนของช่อง แล้วเลื่อนหารูปภาพ หรือคลิกเปลี่ยนธีม ระบบจะใช้รูปภาพธีมที่เลือกในอีเมลข้อความเชิญ โพสต์เกี่ยวกับกิจกรรม และหน้ารายละเอียดของกิจกรรมนั้น 

แบนหรือนำบุคคลออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วม

 1. จากคอมพิวเตอร์ เปิด Google+ 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม
 3. คลิกกิจกรรมที่คุณต้องการอัปเดต
 4. หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วม ให้ไปที่ข้าง "ผู้เข้าร่วม" และคลิกเชิญเพิ่ม หากไม่เห็นชื่อที่ต้องการ คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลเพื่อเชิญได้
 5. หากต้องการนำผู้เข้าร่วมออก ไปที่ด้านขวาบนของช่อง "รายละเอียด" และคลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น จัดการรายชื่อผู้เข้าร่วม ข้างชื่อของผู้เข้าร่วมที่คุณต้องการนำออก ให้คลิกนำออก นำออก

แก้ไขหรือลบกิจกรรม

 1. จากคอมพิวเตอร์ เปิด Google+ 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม
 3. คลิกกิจกรรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือลบ
  • หากต้องการแก้ไขกิจกรรม ให้คลิกแก้ไขกิจกรรม
  • หากต้องการลบกิจกรรม ไปที่ด้านขวาบนของช่อง "รายละเอียด" และคลิกลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น ลบกิจกรรมนี้ เมื่อคุณลบกิจกรรม รูปภาพและวิดีโอจากคอลเล็กชันของกิจกรรมจะไม่แชร์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีก ผู้เข้าร่วมที่เพิ่มรูปภาพในกิจกรรมที่ลบไปแล้วจะยังคงมีรูปภาพของตนเองอยู่

เพิ่มความคิดเห็น รูปภาพ หรือส่งข้อความถึงผู้เข้าร่วม

 1. จากคอมพิวเตอร์ เปิด Google+ 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม
 3. คลิกกิจกรรมที่คุณต้องการอัปเดต 
  • หากต้องการส่งข้อความถึงผู้เข้าร่วม ให้ไปที่ข้างผู้เข้าร่วมและคลิกข้อความ พิมพ์ข้อความและคลิกช่องข้างกลุ่มที่คุณต้องการให้เป็นผู้รับข้อความ จากนั้น ส่ง
  • หากต้องการเพิ่มความคิดเห็น ให้พิมพ์ความคิดเห็นลงในช่อง "พูดอะไรสักหน่อย" แล้วคลิกแชร์
  • หากต้องการเพิ่มรูปภาพ ไปที่ข้างช่อง "พูดอะไรสักหน่อย" แล้วคลิกเพิ่มรูปภาพ เพิ่มรูปภาพ

อนุญาตหรือจำกัดผู้เข้าร่วมไม่ให้สามารถเชิญบุคคลอื่น เพิ่มรูปภาพ หรือเพิ่มความเห็น

 1. จากคอมพิวเตอร์ เปิด Google+ 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม
 3. คลิกชื่อกิจกรรม 
 4. จากด้านขวาบนของช่อง "รายละเอียด" ให้คลิกลูกศรลงเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมดังต่อไปนี้
  • ผู้เข้าร่วมสามารถเชิญบุคคลอื่น
  • ผู้เข้าร่วมสามารถเพิ่มรูปภาพได้
  • ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้
  • หากปิดตัวเลือกเหล่านี้และผู้เข้าร่วมได้เชิญคนอื่นหรือเพิ่มความคิดเห็นและรูปภาพไปแล้ว คุณจะไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงนั้น แต่คุณสามารถนำรูปภาพและผู้เข้าร่วมออกจากกิจกรรมได้

การแจ้งเตือนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ

เมื่อเชิญคนอื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือหากคุณเปลี่ยนแปลงกิจกรรมนั้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับแจ้งทางอีเมล หรือผ่านการแจ้งเตือน Google+ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการแจ้งเตือนหากคุณเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เวลาเริ่มต้น หรือหากคุณยกเลิกกิจกรรม สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี Google+ ที่คุณเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม บุคคลเหล่านั้นจะได้รับคำเชิญผ่านอีเมล 

การกำหนดให้กิจกรรมเป็นสาธารณะ

ทุกคนสามารถค้นหาหน้ากิจกรรมของกิจกรรมสาธารณะได้ และสามารถดูรายละเอียดกิจกรรม รายชื่อผู้เข้าร่วม รวมถึงรูปภาพและวิดีโอที่เพิ่มลงในกิจกรรม ในหน้ากิจกรรมของกิจกรรมสาธารณะ ทุกคนสามารถตอบรับได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ และสามารถแสดงความคิดเห็น เพิ่มรูปภาพ (ถ้าเจ้าของกิจกรรมไม่ปิดการตั้งค่านี้) +1 ให้รูปภาพ ส่งคำเชิญ และอื่นๆ อีกมากมาย ทุกคนสามารถเห็นความคิดเห็น รายชื่อผู้เข้าร่วม รูปภาพและวิดีโอที่เพิ่มไปยังกิจกรรมสาธารณะได้

หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ทุกคนเข้าร่วมได้ ให้ทำดังนี้

 1. จากคอมพิวเตอร์ เปิด Google+ 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น กิจกรรม
 3. ที่ด้านบนขวา คลิกสร้างกิจกรรม
 4. คลิก + เชิญชื่อ แวดวง หรือที่อยู่อีเมล จากนั้น สาธารณะ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร