יצירה וניהול של אירועים

כשמארחים אירוע ב-Google+‎, אפשר להזמין חברים באופן מיידי, להוסיף את האירוע ליומן Google שלך ולעקוב בקלות אחר התגובות להזמנות. אירועים מסתנכרנים אוטומטית עם יומני Google של האורחים, וכל מי שמשתתף יכול לשתף את התמונות שלו באלבום תמונות משותף. אירועים ב-Google+‎ אינם זמינים בחשבונות של מקומות עבודה או בתי ספר. 

יצירת אירוע

 1. במחשב, יש לפתוח את Google+‎
 2. יש ללחוץ על סמל התפריט תפריט ואז פרופיל.
 3. ליד 'מידע כללי', יש ללחוץ על 'עוד' עודואז האירועים שלך
 4. בצד שמאל למעלה, יש ללחוץ על יצירת אירוע.
 5. בשדה 'כותרת האירוע', להקליד את שם האירוע.
 6. בשדות 'תאריך' ו'שעה', יש לבחור את התאריך ואת שעת ההתחלה של האירוע. כדי להוסיף שעת סיום אופציונלית, יש ללחוץ על 'הוספה של שעת סיום'. כדי לשנות את אזור הזמן, יש ללחוץ על אזור הזמן המוצג ולאחר מכן ללחוץ על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה שלידו.
 7. בשדה 'מיקום', יש להקליד את הכתובת שבה יתקיים האירוע. אם האירוע הוא מקוון, יש ללחוץ על אפשרויות האירוע ואז מתקדם ואז Hangouts.
 8. אופציונלי: כדי לבחור עיצוב להזמנות, לפוסטים ולפרטי האירוע, אפשר לגלול בין התמונות בחלק העליון של התיבה או ללחוץ על שינוי העיצוב.
 9. ללחוץ על + הזמנת שמות, מעגלים או כתובות אימייל.
 10. להזין את שמות האנשים שברצונך להזמין או את הכתובות שלהם וללחוץ על הזמנה. אורחים יכולים לקבל הזמנה גם אם אין להם חשבון Google+‎. האורחים יקבלו הודעה באימייל או דרך Google+‎, והאירוע יופיע ב'אירועים' וביומן Google שלהם.

הוספת אנשים לרשימת האורחים או הסרתם ממנה

 1. במחשב, יש לפתוח את Google+‎
 2. יש ללחוץ על סמל התפריט תפריט ואז פרופיל.
 3. ליד 'מידע כללי', יש ללחוץ על 'עוד' עודואז האירועים שלך
 4. יש ללחוץ על האירוע שברצונך לעדכן.
 5. כדי להוסיף אורחים, יש ללחוץ על הזמנת אנשים נוספים ליד 'אורחים'. אם השם של אדם מסוים לא מופיע, אפשר להזין את כתובת האימייל שלו.
 6. כדי להסיר אורחים, בפינה השמאלית העליונה של התיבה 'פרטים', יש ללחוץ על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה ואז ניהול רשימת האורחים. ליד השם של האורח שברצונך להסיר, יש ללחוץ על 'הסרה' הסר.
 7. האורחים יקבלו הודעה באימייל או דרך Google+‎, והאירוע יופיע ב'אירועים' וביומן Google שלהם.

עריכה או מחיקה של אירוע

 1. במחשב, יש לפתוח את Google+‎
 2. יש ללחוץ על סמל התפריט תפריט ואז פרופיל.
 3. ליד 'מידע כללי', יש ללחוץ על 'עוד' עודואז האירועים שלך
 4. יש ללחוץ על האירוע שברצונך לערוך או למחוק.
  • כדי לערוך את האירוע, יש ללחוץ על עריכת האירוע.
  • כדי למחוק את האירוע, בפינה השמאלית העליונה של התיבה 'פרטים', יש ללחוץ על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה ואז מחיקת האירוע. כאשר מוחקים אירוע, התמונות והסרטונים מהאוסף של האירוע לא משותפים יותר עם האורחים באירוע. אם אורחים הוסיפו תמונות לאירוע שנמחק, התמונות שלהם יישארו אצלם.

האורחים יקבלו הודעה באימייל או דרך Google+‎ לגבי שינויים שיבוצעו בפרטי האירוע, כמו המיקום או שעת ההתחלה שלו.

הוספת תגובות או תמונות או שליחת הודעות לאורחים

 1. במחשב, יש לפתוח את Google+‎
 2. יש ללחוץ על סמל התפריט תפריט ואז פרופיל.
 3. ליד 'מידע כללי', יש ללחוץ על 'עוד' עודואז האירועים שלך
 4. יש ללחוץ על האירוע שברצונך לעדכן. 
  • כדי לשלוח הודעה לאורחים, יש ללחוץ על הודעה ליד 'אורחים'. יש להקליד את ההודעה הרצויה וללחוץ על התיבות שליד הקבוצות שאליהן ברצונך לשלוח את ההודעה ואז שליחה.
  • כדי להוסיף תגובה, יש להקליד אותה בתיבה 'רוצה לומר משהו?' וללחוץ על שיתוף.
  • כדי להוסיף תמונה, יש ללחוץ על סמל הוספת התמונות הוספת תמונות שליד התיבה 'רוצה לומר משהו?'.

מתן הרשאה לאורחים להזמין אנשים, להוסיף תמונות או להוסיף תגובות, או ביטול ההרשאות האלה

 1. במחשב, יש לפתוח את Google+‎
 2. יש ללחוץ על סמל התפריט תפריט ואז פרופיל.
 3. ליד 'מידע כללי', יש ללחוץ על 'עוד' עודואז האירועים שלך
 4. יש ללחוץ על שם האירוע. 
 5. כדי לשנות את אפשרויות האורחים, יש ללחוץ על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה שבפינה השמאלית העליונה של התיבה 'פרטים'.
  • אורחים יכולים להזמין אנשים אחרים
  • אורחים יכולים להוסיף תמונות
  • אורחים יכולים להוסיף תגובות
  • אם האפשרויות האלו יושבתו והאורחים שלך כבר הזמינו אנשים אחרים או הוסיפו תמונות, השינויים האלו לא יבוטלו. עם זאת, באפשרותך להסיר תמונות או אורחים מהאירוע.

הגדרת האירוע שלך כציבורי

באפשרותך ליצור אירוע ציבורי שיהיה גלוי לכולם, ושכולם יוכלו להשתתף בו, להזמין אליו אנשים אחרים, להגיב עליו או לראות ולהוסיף תמונות וסרטונים.

 1. במחשב, יש לפתוח את Google+‎
 2. יש ללחוץ על סמל התפריט תפריט ואז פרופיל.
 3. ליד 'מידע כללי', יש ללחוץ על 'עוד' עודואז האירועים שלך
 4. בצד שמאל למעלה, יש ללחוץ על יצירת אירוע.
 5. יש ללחוץ על + הזמנת שמות, מעגלים או כתובות אימייל ואז ציבורי.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?