Resurser för förebyggande av självmord

Om du har självmordstankar eller upplever känslomässig stress kan du få hjälp genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

  • USA: Kontakta National Suicide Prevention Lifeline (the Lifeline) på 1-800-273-TALK (8255). Där finns krispersonal tillgänglig dygnet runt veckans alla dagar och samtalet är gratis och konfidentiellt.
  • Andra länder: Besök webbplatsen för International Association for Suicide Prevention för att hitta ett kriscentrum i ditt område.

Hjälpa någon annan

Om du tror att det finns risk för att någon tänker begå självmord (och du har den användarens kontaktuppgifter) kontaktar du polisen för omedelbar hjälp.

Du kan även uppmuntra personen att kontakta en telefonlinje för förebyggande av självmord med hjälp av informationen ovan.

Läs mer om hur du hjälper någon som pratar om att ta livet av sig:

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?