เชิญผู้คนและเปลี่ยนตัวเลือกผู้เข้าร่วม

เมื่อคุณเชิญบุคคลให้เข้าร่วมกิจกรรม พวกเขาจะสามารถเห็นหน้ารายละเอียดกิจกรรมและแจ้งให้คุณทราบว่าพวกเขาสามารถดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ คุณสามารถเรียกดูแต่ละบุคคลเพื่อทำการเชิญ ป้อนชื่อของบุคคล หรือป้อนที่อยู่อีเมลเพื่อเชิญบุคคลได้ ผู้เข้าร่วมที่ใช้ Google+ ยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เชิญผู้อื่น และเพิ่มรูปภาพไปยังคอลเล็กชันของกิจกรรมได้ ถ้าคุณไม่ปิดใช้ตัวเลือกเหล่านั้น

บุคคลที่คุณเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ใช้ Google+ จะได้รับคำเชิญทางอีเมลที่มีลิงก์ไปยังกิจกรรมดังกล่าว บุคคลอื่นๆ สามารถแชร์และดูคำเชิญและลิงก์ได้หากผู้เข้าร่วมได้รับอนุญาตให้เชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มได้อีก เรียนรู้วิธีการจัดการตัวเลือกผู้เข้าร่วม

กิจกรรมที่คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วม

ที่หน้ากิจกรรม คุณจะเห็นปุ่ม เชิญบุคคลอื่นเพิ่ม ที่ด้านบนของรายการผู้เข้าร่วม ถ้าผู้จัดกิจกรรมไม่ปิดตัวเลือกนี้

ถ้าต้องการดูรายการผู้ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ให้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างของรายการ

กิจกรรมของคุณเอง

ในกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้นแล้ว ให้คลิกปุ่ม เชิญเพิ่ม ที่ด้านล่างของโพสต์เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่ม

จัดการตัวเลือกผู้เข้าร่วม

เลือกวิธีที่ผู้เข้าร่วมสามารถสื่อสารกับกิจกรรมของคุณได้ โดยคุณสามารถ

  • ปิดใช้งานความคิดเห็นในกิจกรรม
  • ปิดไม่ให้ผู้เข้าร่วมเชิญคนอื่นเพิ่ม
  • ปิดไม่ให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มรูปภาพ

ในการเริ่มดำเนินการ:

  1. เปิด Google+ วางเคอร์เซอร์ที่มุมบนซ้ายเพื่อเปิดเมนูหลักของ Google+
  2. คลิก กิจกรรม
  3. คลิกกิจกรรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงหน้ารายละเอียด
  4. วางเมาส์เหนือการ์ด รายละเอียด แล้วคลิกลูกศรแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือกของผู้เข้าร่วม
ถ้าคุณปิดตัวเลือกเหล่านี้ และผู้เข้าร่วมของคุณได้เชิญคนอื่น แสดงความเห็น หรือเพิ่มรูปภาพแล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกนำออกโดยอัตโนมัติ ในฐานะเจ้าของกิจกรรม คุณสามารถลบรูปภาพ ความคิดเห็น หรือผู้เข้าร่วมเหล่านี้ได้
 
ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ Google Apps และผู้ดูแลระบบโดเมนของคุณได้เปิดใช้งาน Google+ สำหรับองค์กรของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างกิจกรรมสำหรับโดเมนได้ เพียงเลือกชิพที่มีชื่อองค์กรของคุณเมื่อพิจารณาเลือกผู้ที่จะได้รับเชิญ Google+ ไม่จำกัดการเชิญบุคคลอื่นนอกองค์กรของคุณ ดังนั้นให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกเชิญบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม

นำผู้เข้าร่วมออก

สำหรับกิจกรรมที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถนำผู้เข้าร่วมออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมได้โดยใช้การ์ด ผู้เข้าร่วม ในหน้ารายละเอียดกิจกรรม เมื่อนำผู้เข้าร่วมออกจากรายชื่อผู้เข้าร่วมแล้ว มีเพียงเจ้าของกิจกรรมเท่านั้นที่สามารถเชิญบุคคลนั้นกลับมาอีกครั้งได้