แฮงเอาท์ ออนแอร์

รายงานการละเมิดในแฮงเอาท์ ออนแอร์

หากพบแฮงเอาท์ ออนแอร์ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ซึ่งได้แก่ แฮงเอาท์ ออนแอร์ที่แพร่ภาพเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม คุณจะสามารถรายงานการละเมิดดังกล่าวโดย

  1. คลิกที่ลูกศรลงที่ด้านบนขวาของโพสต์ Google+ 
  2. คลิกรายงานการละเมิด 
  3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการรายงานเนื้อหาที่เป็นการละเมิด เราจะตรวจทานวิดีโอ และถ้าพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา วิดีโอนั้นจะไม่สามารถดูได้อีก

หากคุณจัดแฮงเอาท์ ออนแอร์ที่เราพบว่าละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

  • เราจะยุติการแพร่ภาพของคุณ (ถ้ามีการรายงานวิดีโอระหว่างการแพร่ภาพสด)
  • ระบบยังคงแสดงโพสต์ Google+ แต่จะไม่มีใครสามารถเล่นวิดีโอ
  • ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาแฮงเอาท์ ออนแอร์ ที่บันทึกไว้
  • เราจะจำกัดความสามารถในการเข้าถึงแฮงเอาท์ ออนแอร์ของคุณ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม