ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

หากคุณเปลี่ยนไปใช้Google+ เวอร์ชันใหม่บนคอมพิวเตอร์ หรือคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google+ หน้านี้มีไว้สำหรับ Google+ เวอร์ชันคลาสสิกก่อนหน้านี้ และอาจมีข้อมูลที่ล้าสมัย

แฮงเอาท์ ออนแอร์

รายงานการละเมิดในแฮงเอาท์ ออนแอร์

หากพบแฮงเอาท์ ออนแอร์ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของแฮงเอาท์ ออนแอร์ หรือข้อกำหนดในการให้บริการของ YouTube ซึ่งได้แก่แฮงเอาท์ ออนแอร์ที่แพร่ภาพเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม คุณจะสามารถรายงานการละเมิดดังกล่าวโดย

  1. จากโพสต์ Google+ บนแฮงเอาท์ ออนแอร์ ให้คลิกลูกศรลงที่ด้านบนขวา
  2. เลือกรายงานการละเมิด 
  3. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อรายงานการละเมิด เราจะตรวจสอบวิดีโอ และถ้าพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา วิดีโอนั้นจะไม่สามารถดูได้อีก

หากคุณจัดแฮงเอาท์ ออนแอร์ที่เราพบว่าละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

  • เราจะยุติการแพร่ภาพของคุณ (ถ้ามีการรายงานวิดีโอระหว่างการแพร่ภาพสด)
  • ระบบยังคงแสดงโพสต์ Google+ แต่จะไม่มีใครสามารถเล่นวิดีโอ
  • ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาแฮงเอาท์ ออนแอร์ ที่บันทึกไว้
  • เราจะจำกัดความสามารถในการเข้าถึงแฮงเอาท์ ออนแอร์ของคุณ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม