แฮงเอาท์ ออนแอร์

รายงานการละเมิดในแฮงเอาท์ ออนแอร์

หากพบแฮงเอาท์ ออนแอร์ที่ละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ซึ่งได้แก่ แฮงเอาท์ ออนแอร์ที่แพร่ภาพเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม คุณจะสามารถรายงานการละเมิดดังกล่าวโดย

 1. คลิกที่ลูกศรลงที่ด้านบนขวาของโพสต์ Google+ 
 2. คลิกรายงานการละเมิด 
 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการรายงานเนื้อหาที่เป็นการละเมิด เราจะตรวจทานวิดีโอ และถ้าพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา วิดีโอนั้นจะไม่สามารถดูได้อีก

หากคุณจัดแฮงเอาท์ ออนแอร์ที่เราพบว่าละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

 • เราจะยุติการแพร่ภาพของคุณ (ถ้ามีการรายงานวิดีโอระหว่างการแพร่ภาพสด)
 • ระบบยังคงแสดงโพสต์ Google+ แต่จะไม่มีใครสามารถเล่นวิดีโอ
 • ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาแฮงเอาท์ ออนแอร์ ที่บันทึกไว้
 • เราจะจำกัดความสามารถในการเข้าถึงแฮงเอาท์ ออนแอร์ของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด