Hangouts trực tuyến

Những câu hỏi phổ biến về Hangouts trực tuyến

Chức năng

Tôi làm cách nào để bắt đầu Hangout trực tuyến?

  1. Truy cập plus.google.com/hangouts.
  2. Nhấp vào Bắt đầu Hangout trực tuyến.
  3. Đặt tên cho chương trình phát sóng của bạn và mời những người mà bạn muốn tham gia cùng.
  4. Nhấp vào Bắt đầu Hangout trực tuyến.
  5. Sau khi mọi người đã tham gia và bạn đã sẵn sàng phát trực tiếp, nhấp vào Bắt đầu chương trình phát sóng ở đầu màn hình.
  6. Sau khi bạn nhấp vào Bắt đầu chương trình phát sóng, bạn chính thức "Trực tuyến" và mọi người có thể xem chương trình phát sóng trực tiếp của bạn.

Chương trình phát sóng bắt đầu khi nào?

Chương trình phát sóng bắt đầu khi bạn nhấp vào Bắt đầu chương trình phát sóng từ trong cửa sổ Hangout trực tuyến.

Bạn sẽ thấy thông báo "trực tuyến" hoặc "ngoại tuyến" xuất hiện ở đầu cửa sổ cho biết trạng thái chương trình phát sóng của bạn.

Tôi có thể sử dụng hình ảnh của riêng mình cho bài đăng trên Trang chủ không?

Hiện tại, bạn không thể sử dụng hình ảnh của riêng bạn cho bài đăng trên Trang chủ, nhưng chúng tôi liên tục thêm những tính năng mới, vì vậy hãy chú ý theo dõi.

Bao nhiêu người có thể tham gia?

Hangout trực tuyến có thể có tối đa 10 người cùng lúc. Bạn không thể để dành chỗ cho người dùng khác.

Tôi có thể phát sóng một Hangout trực tuyến trong bao lâu?

Bạn có thể tổ chức một Hangout trực tuyến trong tối đa 8 giờ và bản ghi sẽ có cùng thời lượng như chương trình phát sóng của bạn.

Tôi có thể tham gia Hangout trực tuyến từ +Trang không?

Bạn có thể phát sóng Hangouts trực tuyến từ +trang của mình, nếu trang đó được kết nối với kênh YouTube của riêng mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó tham gia và bắt đầu phát nhạc hoặc video mà họ không sở hữu?

Người dùng Hangouts trực tuyến chỉ có thể phát sóng nội dung mà họ có quyền phát sóng. Nếu ai đó cố gắng phát nội dung có bản quyền mà không được ủy quyền, hãy chặn họ, xóa họ khỏi chương trình phát sóng bằng cách di chuột qua hình thu nhỏ của người đó và nhấp vào Loại bỏ hoặc đóng Hangout. Tìm hiểu thêm về bản quyền.

Tôi có thể loại bỏ người nào đó ra khỏi Hangout trực tuyến của mình không?

Có, bạn có thể buộc người nào đó rời khỏi Hangout trực tuyến của mình bằng cách di chuột qua hình thu nhỏ video của họ và nhấp vào Loại bỏ.
Tôi có thể để dành chỗ cho người dùng khác không?
Bạn không thể để dành chỗ cho người dùng khác.
Tôi nên làm gì nếu tôi gặp sự cố với Hangouts trực tuyến?
Vui lòng xem lại phần “Hangouts trực tuyến” trên trang Sự cố đã biết của chúng tôi nếu sự cố của bạn được đề cập tại đó. Nếu không, vui lòng truy cập phần Hangouts trực tuyến của diễn đàn Hangouts để nhận trợ giúp từ những người dùng khác, Cộng tác viên hàng đầu và Nhân viên hướng dẫn của Google.

Thư mời và lượng người xem

Bao nhiêu người sẽ có thể xem chương trình phát sóng?
Mọi người sẽ có thể xem chương trình phát sóng của bạn sau khi bạn nhấp vào Bắt đầu chương trình phát sóng từ trong Hangout trực tuyến. Số lượng người xem chương trình phát sóng của bạn được hiển thị ở đầu cửa sổ cuộc gọi video bên cạnh liên kết "Nhúng".

Tôi có thể mời bạn bè trước khi phát sóng bằng cách nào?

Bạn sẽ được nhắc mời bạn bè hoặc vòng kết nối của mình trước khi tham gia Hangout trực tuyến. Xin lưu ý rằng bạn không thể mời công chúng tham gia Hangout trực tuyến. Tuy nhiên, bạn có thể mở chương trình phát sóng cho công chúng xem bằng cách nhấp vào Bắt đầu chương trình phát sóng từ trong cửa sổ Hangout trực tuyến.

Tôi có thể xem nội dung gì đang được phát sóng bằng cách nào?

Bạn có thể xem video đang phát sóng bằng cách nhấp vào bài đăng trên Trang chủ. Xin lưu ý rằng khi nhấp vào bài đăng, bạn nên tắt tiếng âm thanh của mình để tránh nghe thấy tiếng vọng.

Tôi có thể làm gì nếu không ai thấy chương trình phát sóng của mình?

Đảm bảo rằng bạn đã chọn Bắt đầu chương trình phát sóng để cho phép công chúng xem Hangout trực tuyến. Nếu bạn không thấy trình phát trực tuyến trong Trang chủ của mình thì công chúng cũng không thể xem Hangout trực tuyến đó. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy thoát Hangout trực tuyến và khởi động lại chương trình phát sóng. Đảm bảo rằng bạn nhấp vào Bắt đầu chương trình phát sóng từ trong cửa sổ Hangout trực tuyến.

Nội dung gì sẽ xuất hiện trong bài đăng trên Trang chủ?

Khi bạn mời mọi người tham gia, một bài đăng sẽ xuất hiện trên Trang chủ của họ thông báo cho họ biết rằng có một Hangout trực tuyến đang diễn ra cùng với danh sách những người đã tham gia Hangout đó. Những người mà bạn mời sẽ có tùy chọn tham gia Hangout trực tuyến. Nếu không tham gia, họ sẽ không thể xem Hangout trực tuyến cho đến khi bạn bắt đầu phát sóng.

Khi bạn đăng công khai, mọi người sẽ thấy những người ở trong Hangout trực tuyến và sẽ có tùy chọn xem Hangout đó từ Trang chủ.

Tôi có thể chia sẻ URL của Hangout trực tuyến không?

Bạn có thể chia sẻ URL của Hangout trực tuyến và tất cả những người mà bạn chia sẻ URL đều có thể tham gia Hangout trực tuyến ngay cả khi bạn không mời họ một cách rõ ràng.

Sau khi Hangout trực tuyến kết thúc

Điều gì sẽ xảy ra với video sau khi chương trình phát sóng kết thúc?

Bản ghi sẽ có trên Trang chủ của bạn. Bạn cũng sẽ có thể chỉnh sửa bản ghi khi Hangout trực tuyến kết thúc. Hangout này sẽ tự động cập nhật bài đăng của bạn (và URL video) để hiển thị phiên bản đã chỉnh sửa.

Khi bạn sẵn sàng, hãy truy cập Trình quản lý video trên YouTube của bạn để chỉnh sửa video của bạn.

Tôi có thể chỉnh sửa hoặc tải xuống video của mình bằng cách nào?

Để thực hiện thay đổi với video của bạn, hãy thử Trình chỉnh sửa video của YouTube.

Đối với video có thời lượng dài hơn hai tiếng, bạn cần tải xuống, chỉnh sửa rồi tải lại video lên kênh YouTube của bạn. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống video của bạn.

Điều khoản dịch vụ và tính khả dụng

Tôi có thể tìm điều khoản dịch vụ ở đâu?

Mọi người có phải chấp nhận bất kỳ điều khoản nào khi tham gia Hangout trực tuyến không?

Khi bạn tham gia Hangout trực tuyến, bạn sẽ thấy thông báo yêu cầu bạn chấp nhận Chính sách về hành vi và nội dung của người dùng Google+. Bạn cũng sẽ thấy thông báo cho biết Hangout trực tuyến mà bạn đang tham gia có thể được phát sóng và ghi lại.