Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Cách thức hoạt động của Google+ dành cho thanh thiếu niên

Google+ dành cho thanh thiếu niên hầu như giống với Google+ dành cho người lớn. Tuy nhiên, các cài đặt mặc định dành cho thanh thiếu niên thì thận trọng hơn.

Cài đặt dành cho thanh thiếu niên

Các cài đặt mặc định dành cho thanh thiếu niên và người lớn được mô tả bên dưới là khác nhau. Thanh thiếu niên có thể thay đổi nhiều cài đặt trong số các cài đặt sau nếu muốn.

Chia sẻ

Chỉ những người trong vòng kết nối của thanh thiếu niên mới có thể nhận xét về bài đăng mà họ chia sẻ với "Vòng kết nối công khai" hoặc "Vòng kết nối mở rộng".

Lưu ý: Nếu thanh thiếu niên chia sẻ bài đăng lên "Vòng kết nối công khai" hoặc "Vòng kết nối mở rộng" thì họ sẽ thấy thông báo cho biết những người không ở trong vòng kết nối của họ cũng có thể xem hoặc nhận xét về bài đăng của họ.

Thông tin hồ sơ

Một số thông tin hồ sơ mang tính riêng tư, bao gồm:

 • Giới tính
 • Giới thiệu
 • Liên kết
 • Thông tin liên hệ nhà riêng
 • Thông tin liên hệ cơ quan
 • Nghề nghiệp
 • Việc làm
 • Học vấn
 • Nơi từng sống
Thông báo

Bất cứ ai trên Google+ đều có thể +đề cập đến thanh thiếu niên nhưng họ có thể quyết định xem có muốn nhận thông báo khi được đề cập hay không.

Theo mặc định, thanh thiếu niên chỉ được thông báo khi những người trong vòng kết nối của họ đề cập tới họ.

Tìm kiếm

Theo mặc định, mọi người không thể tìm thấy hồ sơ của thanh thiếu niên trong kết quả tìm kiếm.

+Trang

Nếu chủ sở hữu +Trang quyết định ngăn thanh thiếu niên ở một độ tuổi nhất định truy cập trang của họ, thanh thiếu niên đó không thể:

 • Điều hướng đến trang
 • Thêm trang vào vòng kết nối của họ
 • Được trang liên hệ

Thanh thiếu niên vẫn có thể:

 • Xem nhận xét về bài đăng của bạn bè họ trên trang
 • Ngăn mọi người liên hệ với thanh thiếu niên trên Google+

Nếu thanh thiếu niên muốn ngăn ai đó liên hệ với mình, họ có thể chặn người đó.

Báo cáo nội dung xúc phạm

Nếu thấy nội dung trên Google+ vi phạm Chính sách nội dung, thanh thiếu niên có thể báo cáo nội dung đó cho Google.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.