Fungovanie služby Google+ pre tínedžerov

 

Poznámka:

Už nemôžete vytvárať, odporúčať ani sledovať zbierky a ani do nich odosielať príspevky. Zbierky však naďalej môžete upravovať, odstraňovať, ako aj prestať sledovať.

Okrem toho už nemôžete vytvárať ani odosielať príspevky do kruhov. Kruhy však naďalej môžete upravovať a odstraňovať.

Google+ pre tínedžerov sa do veľkej miery zhoduje so službou Google+ pre dospelých. Predvolené nastavenia pre tínedžerov sú však prísnejšie.

Nastavenia pre tínedžerov

Predvolené nastavenia uvedené nižšie sa v prípade tínedžerov líšia od tých, ktoré majú dospelí. Mnoho z nich si však tínedžeri môžu v prípade potreby zmeniť.

Zdieľanie

Príspevky, ktoré tínedžer zdieľa verejne alebo s rozšírenými kruhmi, môžu komentovať iba ľudia nachádzajúci sa v jeho kruhoch.

Poznámka: Ak sa tínedžer rozhodne zdieľať príspevok verejne alebo s rozšírenými kruhmi, zobrazí sa mu správa s pripomenutím, že ľudia, ktorí sa v jeho kruhoch nenachádzajú, si jeho príspevok môžu zobraziť alebo komentovať.

Informácie o profile

Niektoré informácie o profile sú súkromné, napríklad:

  • pohlavie,
  • úvod,
  • odkazy,
  • kontaktné informácie domov,
  • kontaktné informácie do práce,
  • povolanie,
  • zamestnanie,
  • vzdelanie,
  • miesta pobytu.
Upozornenia

O tínedžerovi sa na Google+ môže zmieniť ktokoľvek, no ten sa môže rozhodnúť, či chce dostať upozornenie, keď sa tak stane.

Predvolene tínedžeri dostávajú upozornenia, iba keď sa o nich zmienia ľudia nachádzajúci sa v ich kruhoch.

Vyhľadávanie

Predvolene sa profil tínedžera ľuďom vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazuje.

 

Ak chce tínedžer niekomu zabrániť, aby ho kontaktoval, môže túto osobu zablokovať.

Nahlásenie nevhodného obsahu

Ak tínedžer nájde na Google+ obsah, ktorý porušuje pravidlá pre obsah, môže to nahlásiť Googlu.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?